Aktualności
Szkoły wyższe
11 Czerwca
Nowy budynek DSM
Opublikowano: 2019-06-11

Nowe inwestycje na Politechnice Wrocławskiej

Budowa centrum badawczego InnoCamp-GEO2 oraz kompleksowy remont dawnego szpitala przy ul. Hoene-Wrońskiego – to dwa najważniejsze przedsięwzięcia planowane w najbliższych latach przez Politechnikę Wrocławską. Jeszcze w czerwcu ogłoszone zostaną przetargi na obie inwestycje.

Kompleks badawczy InnoCamp-GEO2 powstanie przy ul. Na Grobli, tuż przy stacji kolei linowej „Polinka”, na terenie przekazanym Politechnice przez gminę Wrocław w październiku 2018 roku. Obecnie znajdują się tam garaże i magazyny należące wcześniej do MPWiK. Na potrzeby inwestycji wszystkie zostaną wyburzone, a w ich miejsce powstanie duży kompleks składający się z sześciu połączonych ze sobą budynków. Znajdą się w nich nowe laboratoria: Centrum Technologii Nanofotoniki, Centrum Nowych Technologii i Wirtualizacji Przemysłu – Wrocławska Fabryka Cyfrowa (Wroclaw Digital Factory), Laboratorium Kriogeniki oraz Laboratorium Maszyn Energetycznych. Dodatkowo powstanie budynek administracyjno-techniczny wraz z zapleczem garażowym.

W Centrum Technologii Nanofotoniki będą realizowane projekty m.in. z obszaru nanotechnologii, nanoinżynierii i nanofotoniki, możliwe będzie tam również wytwarzanie przyrządów działających w zakresie podczerwieni, takich jak lasery, diody świecące, fotodiody oraz fotodetektory.

Dzięki powołaniu Centrum Nowych Technologii i Wirtualizacji Przemysłu utworzony zostanie cyfrowy klaster infrastruktury badawczej, prototypowej i technologicznej na światowym poziomie, który będzie realizował cele naukowo-badawcze nakierowane na potrzeby krajowej i europejskiej gospodarki. Prowadzone będą tam m.in. badania w obszarze technologii cyfrowych, przyrostowych metod wytwarzania, tworzenia i stosowania nowych materiałów, w tym kompozytów, wytwarzania i testowania wyrobów rynkowych, zaawansowanych badań technicznych i technologicznych oraz modelowania, symulacji, projektowania wyrobów i cyfrowej prezentacji wyników.

Laboratorium Kriogeniki zajmować się będzie głównie opracowywaniem nowych technologii zarówno wytwarzania niskich temperatur np. poprzez optymalizację cykli termodynamicznych, jak i opracowaniem konstrukcji pojedynczych urządzeń i systemów kriogenicznych. Głównymi urządzeniami oraz konstrukcjami projektowanymi w laboratorium będą różnego rodzaju chłodziarki oraz skraplarki gazów (azotu, tlenu, helu).

W Laboratorium Maszyn Energetycznych znajdą się stanowiska przeznaczone do prowadzenia różnorodnych badań energetycznych, dynamicznych oraz trwałościowych armatury. Prowadzone będą tam prace w zakresie projektowania i badań mieszadeł śmigłowych, przepływowej turbiny wodnej oraz typoszeregu pomp jednokanałowych.

Wszystkie budynki będą miały dwie lub trzy kondygnacje, a nie jest wykluczone, że również jedną kondygnację podziemną. Mają mieć lekką, stalową konstrukcję z termoizolacyjnymi płytami elewacyjnymi. Dodatkowo przebudowane zostaną drogi dojazdowe i chodniki, powstaną parkingi oraz miejsca postojowe dla rowerów. Inwestycja powinna być gotowa za trzy lata.

Po oddaniu do użytku InnoCamp-GEO2 – wraz z otwartym w grudniu 2012 r. kompleksem Geocentrum oraz funkcjonującym od kwietnia 2019 r. centrum badawczym GEO-3EM – wejdzie w skład kampusu „Na Grobli”.  Przy ul. Na Grobli, w dawnym Biurze Obsługi Klienta MPWiK, swoją siedzibę będzie także miał Dział Spraw Międzynarodowych Politechniki Wrocławskiej. Wnętrza budynku zostaną w pełni zmodernizowane, a wejścia główne przebudowane. Przetarg na roboty budowlane zostanie ogłoszony jesienią 2019 r. Inwestycja ma być gotowa rok później.

Kapitalny remont przejdzie również gmach dawnego szpitala przy ul. Hoene-Wrońskiego, który od 2015 roku należy do Politechniki Wrocławskiej. Składający się z dwóch połączonych budynków kompleks powstał na początku XX w. według projektu Maxa Berga. Pierwotnie znajdowała się tam siedziba Miejskiego Szpitala Dziecięcego, a po II wojnie światowej działały tam m.in. Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego oraz Klinika Pediatrii, Alergologii i Kardiologii. Po przeniesieniu klinik na ul. Chałubińskiego Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu wystawił gmach na sprzedaż. Budynki wymagają całkowitego remontu, dlatego inwestycja zakłada m.in. remont elewacji, wymianę dachu, częściową termomodernizację oraz wymianę stolarki okiennej. W gmachu od strony ul. Hoene-Wrońskiego wymienionych zostanie 80 proc. okien, a pozostałe trafią do renowacji. Cały zakres prac budowlanych uzgodniono z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

Po remoncie w budynku swoją siedzibę będzie miał Wydział Matematyki. Do dyspozycji naukowcy dostaną 16 pomieszczeń dydaktycznych, 23 biurowe oraz ponad 50 dla pracowników dydaktycznych. Dodatkowo do części gmachu przeniesie się Dział Studencki, znajdą się tam również sale wielofunkcyjne i biura dla organizacji studenckich oraz kół naukowych. Inwestycja ma zostać oddana do użytku w 2021 r.

Michał Ciepielski, źródło: PWr

Dyskusja (0 komentarzy)