Aktualności
Szkoły wyższe
28 Października
Opublikowano: 2019-10-28

Nowe kierunki Studiów Podyplomowych w WSPiA

20 atrakcyjnych kierunków studiów podyplomowych w tym 11 nowości dostosowanych do potrzeb rynku pracy – tak prezentuje się oferta WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej dla osób chcących uzupełnić swoją wykształcenie o specjalistyczną wiedzę. W ofercie znalazły się kierunki z zakresu administracji, bezpieczeństwa, prawa i zarządzania. Rekrutacja trwa do końca października 2019 r.

W tym roku WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa przygotowała propozycje aż 11 nowych kierunków studiów podyplomowych. Wszystkie to reakcja na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów różnych dziedzin. Przy tworzeniu nowych propozycji nie bez znaczenia były także sugestie osób poszukujących możliwości uzupełnienia swojego wykształcenia o konkretne zagadnienia z zakresu administracji, bezpieczeństwa, prawa oraz różnych aspektów zarządzania. Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia – licencjackich i inżynierskich oraz absolwentów studiów II stopnia – magisterskich. Studenci WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej mają możliwość „opłacenia” jednego semestru wybranych Studiów Podyplomowych Bonem Edukacji Dodatkowej „BED”.

Nowa formuła Studiów Podyplomowych

Nowością w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej oprócz kierunków jest także nowa formuła prowadzenia niektórych studiów podyplomowych. Wybrane kierunki zostały dodatkowo podzielone na specjalności. Tak jest w przypadku studiów z zakresu: Administracji publicznej (do wyboru specjalność: ogólnoadministracyjna lub zarządzanie publiczne) oraz Prawa pracy i zarządzania sprawami pracowniczymi (do wyboru specjalność obejmującą zagadnienia dotyczące pracowników administracji publicznej lub innych podmiotów gospodarczych).

Sprawdź nowości

Oprócz studiów prowadzonych w nowej formule dla kandydatów przygotowano kilka kierunków dostosowanych do potrzeb rynku pracy i zainteresowań kandydatów. Wśród nowości są Studia Podyplomowe z zakresu: Zarządzania kapitałem pracowniczym, Kadr i płac, Coachingu i mentoringu, Marketingu i obsługa klienta, Podatków i prawa podatkowego, Prawno-ekonomicznych aspekty biznesu, Pozyskiwania i rozliczania funduszy zewnętrznych, Zarządzanie finansami z elementami kontrolingu, Zarządzanie projektami.

Sprawdzone kierunki

Dodatkowo na Studiach Podyplomowych w WSPiA czekają sprawdzone, prowadzone od wielu lat kierunki. Kandydaci mogą wybrać studia na kierunku: Audyt wewnętrzny, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Ochrona danych osobowych, Pomoc społeczna i praca socjalna, Prawno-organizacyjne zagadnienia logistyki w transporcie, Proces inwestycyjno-budowlany – zagadnienia proceduralne, Rachunkowość, finanse i system podatkowy, Spółdzielczość i prawo spółdzielcze, Zamówienia publiczne.

Rekrutacja

Kandydaci na Studia Podyplomowe w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej proszeni są o dokonanie rejestracji drogą elektroniczną na stronie e-rekrutacja.wspia.eu. Formularz rekrutacyjny wydrukowany z systemu e-rekrutacji wraz ze zdjęciem i kopiami wymaganych dokumentów (oryginały do wglądu) należy złożyć w Biurze Rekrutacyjnym WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Rektrutacja trwa do końca października 2019 r.

Przemysław Pawlak

Dyskusja (0 komentarzy)