Aktualności
Szkoły wyższe
22 Marca
Opublikowano: 2021-03-22

Nowe laboratorium na Politechnice Warszawskiej

W płockiej filii Politechniki Warszawskiej uruchomiono Centralne Laboratorium Mechaniki i Budownictwa. Inwestycja kosztowała blisko 5 mln zł.

Otwarte 19 marca laboratorium ma pomóc w zwiększeniu potencjału badawczego i urynkowieniu działalności badawczo-rozwojowej w rejonie północnego Mazowsza. Dzięki nowej jednostce możliwy będzie rozwój kształcenia specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii. Dla uczelni to również szansa na udział w programach badawczych UE oraz międzynarodowych i międzyuczelnianych programach współpracy naukowej. Z laboratorium na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii skorzysta także sektor komercyjny, zyskując dostęp do nowoczesnej bazy badawczej potrzebnej przy realizacji innowacyjnych projektów technicznych oraz do dobrze wyszkolonej kadry pracowniczej.

Na wyposażeniu laboratorium znajdują się m.in. mikroskop elektronowy z modułem do pomiaru topografii oraz modułem do identyfikowania składu chemicznego, zintegrowany system pomiarowy laserowej anemometrii Dopplera, hamownia silnikowa, reometr z termostatem, mikroskop metalograficzny z kamerą cyfrową.

Zakupiony sprzęt zostanie wykorzystany do: badań materiałów konstrukcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem trwałości eksploatacyjnej powłok ochronnych; badań eksploatacyjnych systemów fotowoltaicznych oraz wpływu systemów fotowoltaicznej na instalacje energii elektrycznej; badania i matematycznego modelowania procesu oprysku roślin ze szczególnym uwzględnieniem minimalizacji zużywanych środków ochrony roślin; badań z zakresu eksploatacji silników z zapłonem iskrowym i samoczynnym oraz wpływu dodatków do paliw płynnych na pracę tych silników; badań technologii kształtowania elementów maszyn i urządzeń.

Politechnika Warszawska Filia w Płocku, jest integralną jednostką PW. Tworzą ją: Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii oraz Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych.

MK, źródło: PW

 

Dyskusja (0 komentarzy)