Aktualności
Szkoły wyższe
28 Lutego
Opublikowano: 2017-02-28

Nowe studia doktoranckie na UM w Białymstoku

Projekt Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku jako jedyny z Polski otrzyma finansowanie w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie konkursu COFUND 2016 Programu Ramowego Horyzont 2020. Komisja Europejska przekaże uczelni 1,5 mln euro na utworzenie interdyscyplinarnych studiów doktoranckich z zakresu biologii medycznej oraz statystycznej bioinformatyki. Nowy kierunek ma ruszyć na początku 2018 r. Wniosek uczelni został złożony do konkursu COFUND, którego celem jest dofinansowaniu międzynarodowych, międzysektorowych i interdyscyplinarnych programów, w tym studiów doktoranckich. Dofinansowanie z Unii Europejskiej trafi do uczelni na początku 2018 r. Interdyscyplinarne studia doktoranckie z zakresu biologii medycznej i statystycznej bioinformatyki są adresowane do młodych naukowców, badających choroby cywilizacyjne i metody z zakresu biostatystyki i bioinformatyki, koniecznych dla opracowania i interpretacji danych uzyskanych w projektach badawczych.

Projekt opiera się na międzynarodowym programie Środowiskowych Studiów Doktoranckich KNOW (2013-2017), realizowanych w języku angielskim. Z uwagi na niewielką ilość specjalistów w tych dziedzinach w Polsce, zajęcia na białostockiej uczelni mają poprowadzić m.in. profesorowie wizytujący z ośrodków będących światowymi liderami w tych dziedzinach z Hiszpanii, Belgii czy Austrii. Projekt potrwa pięć lat.

Od 2014 r., w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie konkursu COFUND Programu Ramowego Horyzont 2020 dofinansowanie otrzymały tylko trzy polskie jednostki, tj. Narodowe Centrum Nauki, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN oraz Instytut Chemii Fizycznej PAN.

Jk

(źródło: Rynek Zdrowia)

Dyskusja (0 komentarzy)