Aktualności
Szkoły wyższe
17 Stycznia
Opublikowano: 2019-01-17

Nowe władze WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej

Nowe Kolegia Dydaktyczne i Centra Edukacyjne, nowi Dziekani-Dyrektorzy Kolegiów Dydaktycznych ich zastępcy oraz pełnomocnicy Rektora – to zmiany, które w ostatnim czasie wprowadziła WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa.  

Uczelnią kieruje jej twórca prof. dr hab. Jerzy Posłuszny, rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Wśród jego nowych współpracowników pojawiły się osoby doskonale znane studentom i pracownikom WSPiA, jak i całkowicie nowe, które nie pełniły wcześniej żadnych funkcji w uczelni.

Prorektorem ds. ogólnych jest dr Bożena Sowa, która dodatkowo pełni obowiązki dziekana-dyrektora Kolegium Zarządzania WSPiA. Prodziekanem-zastępcą dyrektora Kolegium Zarządzania została dr Agnieszka Woś, która wcześniej pracowała m.in. w Ministerstwie Skarbu jako dyrektor Departamentu Spółek Kluczowych, w Polskiej Grupie Farmaceutycznej oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego jako dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego. Zasiadała ponadto w kilku radach nadzorczych (EuRoPol Gaz, Tauron, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo).

Studentami kierunku prawo w WSPiA opiekować się będzie dr Marta Pietras-Eichberger, która została prodziekanem-zastępcą dyrektora Kolegium Prawa. Jest doskonale znana studentom WSPiA, bo od wielu lat pracuje jako adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Stosunków Międzynarodowych WSPiA. Specjalizuje się w prawie międzynarodowym i prawie UE. Praktycznie od początku swojej kariery naukowej związana jest z rzeszowską uczelnią. Pełni również funkcję pełnomocnika rektora ds. współpracy międzynarodowej i koordynatorem programu Erasmus.

Z kolei sprawami studentów kierunków: administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne zajmować się będzie dr Przemysław Niemczuk, który został dziekanem-dyrektorem Kolegium Administracji i Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSPiA. Dr Niemczuk to wieloletni wykładowca uczelni, jest specjalistą z zakresu administracji i prawa samorządowego. Jest także członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie.

Prodziekanem-zastępcą dyrektora Kolegium Administracji i Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który zajmie się głównie kierunkiem bezpieczeństwo wewnętrzne, został dr Jan Ziobro. Jest to kolejna nowa osoba we władzach WSPiA. To były zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Czynną służbę zakończył w stopniu starszego brygadiera. Ze Strażą Pożarną związany był przez ponad 30 lat. Pełnił także funkcję Komendanta PSP w Rzeszowie, Dębicy i Kolbuszowej.

W nowym roku akademickim w WSPiA powstały także dwa nowe Centra Dydaktyczne. Pierwsze to Centrum Kształcenia Praktycznego, które zajmie się organizacją studenckich staży i praktyk zawodowych. Jego dyrektorem został mgr Marek Kachaniak, który wcześniej pracował m.in. jako dyrektor Departamentu Lotnictwa w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Jest trzykrotnym mistrzem świata w lataniu precyzyjnym i rajdowym, brązowym medalistą mistrzostw świata w lataniu precyzyjnym indywidualnie oraz czterokrotnym mistrzem Polski.

Centrum Edukacji Dodatkowej pokieruje z kolei dr Hubert Kawalec – wieloletni pracownik działu marketingu oraz wykładowca WSPiA. Jest socjologiem zajmującym się zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem marki w świadomości społecznej oraz ekspertem z zakresu badań społecznych, marketingu internetowego i brandingu.

Na stanowisku prodziekana WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej pozostał dr Mirosław Kurek. Ponadto pełnomocnikiem rektora WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej ds. administracji uczelni została mgr inż. Maria Data. Pełnomocnikiem ds. kontaktów z otoczeniem uczelni został gen. Józef Gdański (b. Komendant Wojewódzki Policji na Podkarpaciu i Warmii i Mazurach). Funkcję pełnomocnika ds. nauki pełni prof. Krzysztof Eckhardt. Pełnomocnikiem ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych została mgr Teresa Kubas-Hul. Pełnomocnikiem ds. organizacyjnych i wydawnictw został mgr Sławomir Szost. Pełnomocnikiem ds. organizacji procesu dydaktycznego został mgr inż. Paweł Mroczka. Pełnomocnikiem ds. komunikacji ze studentami został mgr Przemysław Pawlak. Dyrektorem biura rektora WSPiA została mgr Magdalena Czech-Osowicz.

Przemysław Pawlak

 

Dyskusja (0 komentarzy)