Aktualności
Szkoły wyższe
17 Września
Opublikowano: 2021-09-17

Nowe wydziały na Politechnice Wrocławskiej

Trzy nowe wydziały: Informatyki i Telekomunikacji, Zarządzania oraz Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów pojawiły się na Politechnice Wrocławskiej. 

Wydział Informatyki i Telekomunikacji liczy osiem katedr, dwanaście kierunków, 400 nauczycieli akademickich i 5 tys. studentów. To nie tylko największy wydział na Politechnice Wrocławskiej. Wśród jednostek zajmujących się informatyką i telekomunikacją nie ma sobie równych w całej Polsce.

Prace nad powołaniem wydziału łączącego katedry związane z dyscypliną Informatyka i Telekomunikacja trwały rok i jestem bardzo wdzięczny wszystkim osobom, które były zaangażowane w ten proces. Informatyka i telekomunikacja budowały swoją pozycję najsilniejszego ośrodka w Polsce od dawna, ale teraz będziemy mogli to skuteczniej komunikować kandydatom na studia czy otoczeniu gospodarczemu – zapowiada prof. Arkadiusz Wójs, rektor PWr.

Nowy wydział będzie prowadził badania w szybko rozwijających się dziedzinach informatyki, które są powiązane z Przemysłem 4.0. Dzięki temu będzie mógł zaoferować studentom nowoczesną dydaktykę odpowiadającą na potrzeby społeczno-gospodarcze. W jego skład wchodzi osiem katedr, które do tej pory działały na trzech wydziałach: Elektroniki; Informatyki i Zarządzania oraz Podstawowych Problemów Techniki.

Na wydziale realizowane będą zarówno badania podstawowe, jak i wdrożeniowe, skupione na aktywnej współpracy z gospodarką i komercjalizacji wyników.

Mam nadzieję, że nowy wydział będzie nie tylko największy na PWr, lecz także prawdziwie europejski, jeśli chodzi o sposób zarządzania, relacje międzyludzkie, poziom badań podstawowych i stosowanych – dodaje prof. Wójs.

W roku akademickim 2021/2022 zostanie uruchomionych dwanaście kierunków, które obejmą cały zakres informatyki i telekomunikacji. Kształcić się będzie na nich ok. 5 tys. studentów pod okiem 400 nauczycieli akademickich.

Warto podkreślić, że kierunki kształcenia przeszły nie tylko z innych wydziałów, ale utworzono również całkiem nowy – informatyczne systemy automatyki. Kształcimy we Wrocławiu, ale także w dwóch filiach naszej uczelni na terenie Dolnego Śląska: w Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Prezydenci tych miast bardzo zabiegali, żeby uruchomić tam kierunki informatyka techniczna i udało nam się to zrobić. Już teraz śmiało możemy powiedzieć, że jeśli chodzi o kierunki, to pokrywamy cały zakres branży związany z informatyką i telekomunikacją – podkreśla prof. Tadeusz Więckowski, pełnomocnik rektora ds. organizacji WIT.

W przyszłości na nowym wydziale planowane jest wprowadzenie kolejnej dyscypliny związanej z informatyką. Do czasu wyłonienia władz wydziału obowiązki dziekana będzie pełnił prof. Tadeusz Więckowski.

Zmiany w… zarządzaniu

Wydział Informatyki i Zarządzania przekształca się teraz w Wydział Zarządzania, na którym będą prowadzone badania naukowe w obszarze nauk o zarządzaniu i jakości. Funkcję dziekana nadal piastować będzie prof. Katarzyna Tworek.

Stajemy się nowym wydziałem na Politechnice Wrocławskiej i jesteśmy tym ogromnie podekscytowani, ponieważ nareszcie możemy tworzyć takie Zarządzanie, o którym zawsze marzyliśmy – nowoczesne, międzynarodowe i mocno ukierunkowane na dynamiczny rynek pracy. Mamy sprecyzowane plany badawczo-naukowe, zatrudniamy nowych specjalistów z obszaru zarządzania i praktyków biznesu, pracujemy nad nową ofertą dydaktyczną. Dobrze czujemy się w stanie nieustającej zmiany, bo wiemy, że tylko tak można wypracować coś wartościowego i innowacyjnego. A my naprawdę chcemy być już tam, gdzie inni dopiero zamierzają być – zaznacza prof. Katarzyna Tworek, dziekan W8.

Po wprowadzeniu zmian na wydziale zatrudnionych będzie ok. 150 naukowców i pracowników administracyjnych. Od roku akademickiego 2021/2022 na wydziale będzie prowadzone kształcenie na dwóch kierunkach studiów: inżynieria zarządzania; zarządzanie. Na obu kształci się ponad 700 studentów.

W12 rośnie w siłę

Obecny Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki przekształca się w Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów. Nowa jednostka będzie skupiać katedry z dotychczasowego W12 oraz Wydziału Elektroniki, skupione w dyscyplinie Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika. Na wydziale zatrudnionych będzie 255 naukowców i pracowników administracyjnych.

Po zmianach na wydziale nadal będą obecne te same nowoczesne aspekty badawcze i dydaktyczne, choć w rozszerzonym, często interdyscyplinarnym zakresie, który odpowiada na zapotrzebowanie gospodarki opartej na wiedzy i cyfrowego społeczeństwa – mówi prof. Rafał Walczak, dziekan Wydziału Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów.

Po zmianach na wydziale studiować będzie ok. 2,5 tys. osób.

źródło: PWr

Dyskusja (0 komentarzy)