Aktualności
Szkoły wyższe
07 Marca
Budynek Wydziału Filologicznego UŁ. Źródło: filolog.uni.lodz.pl
Opublikowano: 2018-03-07

Nowoczesna humanistyka – Dzień Otwarty Wydziału Filologicznego

Computer Assisted Testing Systems (zautomatyzowane testy przeprowadzane drogą elektroniczną), platforma Moodle do prowadzenia zajęć online, nowoczesne pracownie językowe, sala kinowa, regularnie działające studio radiowe i powstające studio telewizyjne. Przede wszystkim jednak profesjonalni wykładowcy, którzy otwierają umysły studentom i wyjaśniają świat. Tak wygląda nowoczesna humanistyka w Uniwersytecie Łódzkim. Stawia na nią również minister Jarosław Gowin, co wyraźnie widać w opracowanej przez Ministerstwo Nauki i szkolnictwa Wyższego Konstytucji dla Nauki. Bo pracodawcy nie potrzebują wyłącznie informatyków, potrzebują również pracowników, którzy rozumieją świat i innych ludzi.

Na Wydziale Filologicznym prowadzone są unikatowe badania nie tylko z zakresu literaturoznawstwa czy językoznawstwa, ale także – tańca, filmu, kultury zarówno polskiej, jak i innych krajów, gier komputerowych, logopedii, muzyki, teatru, historii Łodzi. Pracownicy Wydziału Filologicznego regularnie uzyskują granty NCBIR, NPRH, NCN, są także nagradzani (m. in. dr Monika Kopytowska, laureatka nagrody Akademickiej Gwiazdy Internacjonalizacji 2017). O poziom badań i kształcenia dbają wybitni humaniści, którzy działają w takich zespołach jak: Interdyscyplinarne Centrum Badań Humanistycznych, Narodowe Centrum Kultury Filmowej, Centrum Komunikacji Specjalistycznej, Laboratorium Reklamy.

– To właśnie multidyscyplinarność i wszechstronne perspektywy rozwoju przyciągają dziś do humanistyki młodych ludzi. Nasz Wydział jednak oferuje również atrakcyjne ścieżki kariery dzięki systematycznej współpracy z pracodawcami zarówno z miasta, jak i z województwa – mówi prof. Warda prodziekan ds. promocji Wydziału i kontaktów ze szkołami.

Przejawem owej współpracy jest działalność Rady Biznesu, w której skład, obok przedstawicieli Wydziału, wchodzą przedsiębiorcy. Rezultatem jej posiedzeń są kierunki i programy studiów konsultowane z firmami (np. lingwistyka dla biznesu), targi kompetencji, w ramach których studenci mogą wziąć udział w rozmowach rekrutacyjnych oraz skorzystać z doradztwa zawodowego, a także planowany moduł zajęć prowadzonych wspólnie przez wykładowców i przedsiębiorców.

W ubiegłorocznej akcji Dnia Otwartego Wydziału Filologicznego UŁ wzięło udział ponad 600 uczniów z województwa łódzkiego. Podczas wydarzenia mogli oni nie tylko zapoznać się z zasadami rekrutacji na poszczególne kierunki, lecz także uczestniczyć w przygotowanych specjalnie na ten dzień zajęciach.

– Myślę, że o sukcesie akcji zadecydowała możliwość interakcji z wykładowcami i studentami Wydziału. To oni bowiem przeprowadzali warsztaty, pokazy, wykłady oraz opowiadali o naukach filologicznych, kulturoznawstwie i dziennikarstwie. Uczniowie mogli ujrzeć humanistykę jako nowoczesną, interdyscyplinarną, wszechstronną formę poznawania świata – mówi dziekan Anna Warda.

Kolejną okazją do zapoznania się z szerokimi możliwościami kariery, jakie oferują kierunki Wydziału Filologicznego, będzie druga edycja Dnia Otwartego, który odbędzie się 9 marca.

Paweł Śpiechowicz

Dyskusja (0 komentarzy)