Aktualności
Szkoły wyższe
18 Listopada
Opublikowano: 2019-11-18

Nowoczesna platforma e-usług edukacyjnych WSPiA

Wirtualna mapa zagrożeń, baza pism i orzecznictwa sądowego, e-usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz wspomaganie edukacji i komunikacji ze studentami to główne zadania 12 e-usług edukacyjnych stworzonych przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą. Usługi służą nie tylko studentom, ale także mieszkańcom Podkarpacia. Platforma postały w ramach wartego ponad 5 mln 600 tys. zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Nowoczesną platformę e-usług edukacyjnych przygotowało i wdrożyło konsorcjum firm PCG Academia sp. z o.o. oraz OPTeam S.A. Projekt w 85% dofinansowana została z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Warto zaznaczyć, że propozycja WSPiA została oceniona najwyższej spośród wniosków złożonych przez uczelnie niepubliczne z Podkarpacia.

Głównym założeniem projektu było stworzenie i wprowadzenie 12 nowych e-usług dla studentów oraz pracowników naukowych i administracyjnych WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Usługi zostały podzielone na dwie kategorie. Pierwsza to te, które wspomagają komunikację i edukację studentów. W tej kategorii znalazła się nowoczesna platforma e-rekrutacji, e-tablica ogłoszeń połączona z monitorami LCD wyświetlającymi informacje dla studentów, system e-kontaktu z wykładowcami i pracownikami WSPiA, e-wykłady z materiałami wspomagającymi zdobywanie wiedzy oraz elektroniczny obiegu dokumentów pomiędzy studentami a dziekanatem. Dodatkowym ułatwieniem dla studentów i wykładowców będzie usługa e-listy obecności i Interaktywny system badań.

W drugie kategorii znalazły się usługi, z których korzystać mogą wszyscy mieszkańcy regionu. Uczelnia stworzyła elektroniczne platformy klinik działających przy WSPiA: Prawa, Przedsiębiorczości, Administracji oraz Bezpieczeństwa. Projekt wprowadził ścisłą współpracę z gospodarką i instytucjami publicznymi oraz nową jakości dostępu do zasobów wiedzy.

W ramach e-Kliniki Bezpieczeństwa (http://e-klinika-bezpieczenstwa.wspia.eu/) powstała interaktywna mapa zagrożeń pozwalająca poznać statystyki dotyczące pożarów, przestępstw i wypadków oraz baza dokumentów przydatnych przy organizacji np. imprez masowych czy przewozu towarów niebezpiecznych.

E-Klinika Prawa (http://e-klinika-prawa.wspia.eu/) i Administracji (http://e-klinika-administracji.wspia.eu/) oferuje m.in. ogólnodostępną bazę orzecznictwa sądowego z zakresu prawa karnego, administracyjnego, cywilnego, rodzinnego oraz ubezpieczeń społecznych. Dostępne są także orzeczenia WSA, NSA i Trybunału Konstytucyjnego. Co bardzo ważne mieszkańcy mogą również skorzystać z bazy gotowych pism procesowych np. pozwów o zapłatę lub wniosku o uzasadnienie wyroku. Z kolei e-Klinika Przedsiębiorczości (http://e-klinika-przedsiebiorczosci.wspia.eu/) oferuje m.in. pomoc on-line doradców biznesowych, konsultację biznesplanów.

Projekt „Platforma e-usług edukacyjnych” wpływa na poprawę jakości i ułatwienie dostęp do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Dzięki rozbudowie i modernizacji zaplecza komunikacyjnego i informatycznego podniosły się także warunki i efektywność nauczania w WSPiA. Na potrzeby projektu WSPiA unowocześniła swoje zaplecze techniczne. Uczelnia zakupiła urządzenia niezbędne do realizacji i wdrożenia e-usług m.in. nowoczesne serwery kasetowe, biblioteki taśmowe oraz zasilacze UPS i agregat prądotwórczy.

Platformę e-usług edukacyjnych znaleźć można na stornie http://e-uslugi.wspia.eu/.

Przemysław Pawlak

Dyskusja (0 komentarzy)