Aktualności
Szkoły wyższe
24 Kwietnia
Opublikowano: 2017-04-24

Nowość na Politechnice Krakowskiej

Od czerwca br. na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej rusza rekrutacja na nowy kierunek studiów Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna. Za jego utworzeniem stoi konieczność odpowiedzi na zmieniające się wymagania rynku pracy i gospodarki, potrzebujących wykwalifikowanych osób posiadających wiedzę i umiejętności niezbędne zarówno do zarządzania skomplikowanymi obiektami, jak również do obsługi urządzeń działających we współczesnych systemach infrastruktury komunalnej, szczególnie tej zaopatrującej otoczenie w ciepło, wodę oraz energię.

Prowadzone przez krakowską uczelnię konsultacje z osobami odpowiedzialnymi za zawiadywanie i tworzenie strategii w instytucjach Krakowskiego Holdingu Komunalnego oraz w innych jednostkach zarządzających infrastrukturą komunalną w miastach południowej Polski, z którymi naukowcy z Wydziału Inżynierii Środowiska współpracują na co dzień, przekonały włodarzy Politechniki, że istnieje realne zapotrzebowanie na specjalistów posiadających określony zestaw kompetencji umożliwiających sprawne wdrażanie inteligentnych rozwiązań w zakresie zarządzania infrastrukturą i jej rozwojem. Odpowiednio wyedukowani fachowcy będą więc potrafili zadbać o zachowanie odpowiedniego bilansowania energetycznego nowych rozwiązań, a także zatroszczą się o podniesienie zarówno jakości życia mieszkańców, jak i otaczającej ich przestrzeni, ułatwiając dostęp do niezbędnych ludziom zasobów naturalnych. Tak sprecyzowanych umiejętności brakuje obecnym absolwentom kierunków energetyka lub OZE, precyzuje dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, dziekan wydziału.

W nowoutworzonym kierunku uczelnia dostrzega potencjał dydaktyczny i chęć działania na rzecz wyedukowania odpowiednich dla rozwoju urbanizacji i metropolizacji kadr, zorientowanych na kształtowanie i wdrażanie rozwiązań typu SMART. Absolwenci kierunku powstałego na bazie dwóch dyscyplin naukowych, mianowicie gospodarki przestrzennej i inżynierii środowiska, przygotowani będą do pracy w przedsiębiorstwach miejskich i lokalnych zajmujących się eksploatacją zaawansowanej infrastruktury, podkreśla dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska.

az

(źródło: pk.edu.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)