Aktualności
Szkoły wyższe
14 Września
Opublikowano: 2017-09-14

Nowości na studiach podyplomowych UMCS

Oprócz tradycyjnej rekrutacji na studia I i II stopnia, na UMCS trwa również nabór na studia podyplomowe. Poszerzając kompetencje zarówno zawodowe, jak i psychospołeczne, absolwenci studiów podyplomowych stają się cennym „nabytkiem” dla pracodawców. Kursy pomagają bowiem rozwijać ścieżkę kariery i są szansą na zdobycie lepszej posady, a wypalonym zawodowo – dają możliwość odświeżenia wiedzy, a także zmiany zawodu. Studia podyplomowe prowadzone na uczelni są rozwiązaniem, które z jednej strony pozwala podnieść swoją wartość na rynku pracy, a z drugiej daje szansę na osobisty rozwój.

Uczelnia proponuje bogatą ofertę kierunków studiów podyplomowych. Obecnie do wyboru jest blisko 80 kierunków, wśród których nową propozycję stanowią: monitoring i zarządzanie środowiskiem, programowanie i bazy danych, programowanie i informatyka w szkole, interdyscyplinarne wsparcie ofiar i sprawców przemocy, kompetencje wychowawcze, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną, psychologia sądowa, ochrona danych osobowych, filozofia i etyka.

Nowością jest także Podyplomowe Studium Legislacji, na którym słuchacze nauczą się, jak przygotować poprawne i skuteczne akty prawne: projekty regulaminów, uchwał czy zarządzeń. Do udziału w Studium uczelnia zaprasza absolwentów uczelni wyższych, a także pracowników administracji rządowej i samorządowej. O unikalnej formie studiów świadczy nie tylko praktyczny format zajęć dydaktycznych, ale również starannie dobrani i doświadczeni specjaliści z zakresu legislacji: wieloletni pracownicy Rządowego Centrum Legislacji, Kancelarii Sejmu czy Kancelarii Senatu. Zajęcia prowadzone będą również przez kadrę dydaktyczną Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Dokumenty można składać do 30 września 2017 r.

Wśród wielu ciekawych i zróżnicowanych tematów znajdują się również m.in.: Architektura książki – projektowanie i edycja, Coaching i mentoring, Języki skandynawskie dla rynku pracy, Public relations and media marketing, Radioekologia czy Realizator dźwięku w studio i na koncercie.

Pełna oferta kierunków podyplomowych znajduje się na stronie: http://www.umcs.pl/pl/studia-podyplomowe,79.htm. Tam również informacja dotycząca terminów rekrutacji na poszczególnych kierunkach.

Aneta Adamska

Dyskusja (0 komentarzy)