Aktualności
Szkoły wyższe
19 Października
Fot. Maciej Andrzejewski, Centrum Promocji UŁ
Opublikowano: 2017-10-19

Nowy budynek dla humanistów UŁ

Pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego spotkali się z okazji Dnia Edukacji Narodowej na uroczystym posiedzeniu Senatu UŁ w Auli im. prof. Szuberta. Otrzymali odznaczenia, medale i nagrody. Po zakończeniu uroczystości oficjalnie otwarto nowy budynek Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ przy ul. Lindleya 5.

– Kluczowe zadanie w najbliższym czasie dla nas wszystkich,  pracowników UŁ, to jeszcze większa koncentracja na działaniach zmierzających do poprawy efektywności badań naukowych, aby było możliwe ubieganie się przez UŁ o status uczelni badawczej w ramach zapisanej w ustawie inicjatywy doskonałości badawczej, a przynajmniej o uzyskanie regionalnych wysp doskonałości w ramach regionalnej inicjatywy doskonałości, co wiązać się ma ze zwiększonym wsparciem finansowym całej uczelni lub tych wybranych dyscyplin, które uzyskają wcześniej kategorię A+ lub A w kolejnej kategoryzacji. Będziemy kontynuowali działania w tym kierunku, stymulując wszystkich, a zwłaszcza młodszych pracowników naukowo-badawczych do składania wniosków o granty na badania naukowe i pomagając im w ich przygotowaniu, a po uzyskaniu i wykonaniu badań w ich rozliczeniu. Warto podkreślić, że tylko od stycznia do sierpnia 2017 r. naukowcy z UŁ uzyskali granty w wysokości 37 mln zł czyli dwa razy większe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego – powiedział w swoim przemówieniu prof. Antoni Różalski, rektor UŁ.

13 października Srebrne Krzyże Zasługi otrzymali: dr Bożena Matusiak, prof. Grzegorz Urbanek i prof. Bogdan Włodarczyk. Medalami Komisji Edukacji Narodowej uhonorowano 17 osób. Złote Medale za długoletnią służbę otrzymało 15 osób, Srebrne również 15, a Brązowe 46. Medale UŁ w służbie społeczeństwu i nauce wręczono 14 osobom. Złote Odznaki UŁ otrzymało 47 osób. Wręczono także indywidualne i zespołowe nagrody Rektora UŁ za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne oraz nagrody w XVIII edycji Konkursu na Najlepszy Podręcznik Akademicki – I nagroda zespół redakcyjny z Wydziału Prawa i Administracji, II nagroda zespół redakcyjny z Wydziału Filologicznego i III nagroda zespół redakcyjny z Wydziału Zarządzania.

Po uroczystości oficjalnie otwarto budynek przy ul. Lindleya 5. Wstęgę przecinali prof. Antoni Różalski, rektor UŁ, prof. Maciej Kokoszko, dziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego i Paweł Karpiński, wiceprezes firmy Kartel, wykonawcy inwestycji.

Budowę rozpoczęto w lutym br. Budynek usytuowany został w środku kampusu wydziałów Filozoficzno-Historycznego (były Rektorat) i Studiów Międzynarodowych i Politologicznych. Przeszklony budynek o czterech nadziemnych kondygnacjach, powstał na działce o powierzchni blisko 300 m2 i jest połączony z południową częścią budynku dawnego Rektoratu przy ul. Lindleya 1/3. Mieści się tam biblioteka wydziałowa. Są tu także pomieszczenia dydaktyczne, z przestronną aulą na najwyższym piętrze, na 120 osób.

– Nowy budynek pozwala czterem kierunkom naszego wydziału (Archeologia, Etnologia, Filozofia i Historia sztuki) na znaczącą poprawę warunków kształcenia dzięki nowym i nowocześnie wyposażonym salom dydaktycznym. Pozwala także na swobodny rozwój powołanej w ubiegłym roku biblioteki humanistycznej, powstałej w wyniku scalenia księgozbiorów tych czterech jednostek. Biblioteka jest teraz najnowocześniejszą placówką tego rodzaju na naszym uniwersytecie, a fizyczne powiązanie jej siedziby z budynkiem przy Lindleya 1/3 zdecydowanie ułatwi pracownikom i studentom korzystanie z jej zbiorów – mówi prof. Marek Gensler, prodziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ.

Budynek ma powierzchnię 850 m2. Został zaprojektowany przez firmę Domagało Wnuk Architekci. Inwestycję zrealizowała firma Kartel z Jędrzejowa kosztem blisko 7 mln zł. Obiekt  jest w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

– Kontynuujemy na UŁ program inwestycji. Wkrótce oddamy do użytkowania zmodernizowany budynek przy ul. Uniwersyteckiej 3, gdzie znajdą swoje miejsce dział rekrutacji Centrum Obsługi Studentów, Biuro Współpracy z Zagranicą, Centrum Informatyki i Archiwum UŁ. W ramach programu modernizacji obiektów na osiedlu studenckim Lumumbowo kontynuujemy kompleksowy remont V Domu Studenta, który zakończy się w II kwartale 2018 r. Prowadzimy też remont i przebudowę Muzeum Przyrodniczego przy ul. Kilińskiego 101. Prace zakończą się w III kwartale 2018. W obiekcie tym oprócz części wystawienniczej znajdzie miejsce centrum edukacji przyrodniczej UŁ, gdzie nie tylko studenci, ale dzieci i młodzież szkolna będzie mogła mieć zajęcia z biologii, ekologii i ochrony środowiska – informuje prof. Antoni Różalski.

Tomasz Boruszczak

Dyskusja (0 komentarzy)