Aktualności
Szkoły wyższe
23 Lipca
Źródło: www.uwb.edu.pl
Opublikowano: 2020-07-23

Nowy dyrektor Filii UwB w Wilnie

Przez najbliższe cztery lata dyrektorem wileńskiej Filii Uniwersytetu w Białymstoku – Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego będzie dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB. Funkcję obejmie 1 września.

Akt powołania wręczył nowemu dyrektorowi prof. Robert Ciborowski, rektor-elekt UwB. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie to pierwsza na Litwie filia uczelni zagranicznej. Jesienią zainauguruje czternasty rok swojej działalności. Prof. Jerzy Halicki (na fot. z prawej) z Wydziału Nauk o Edukacji zastąpi na stanowisku dyrektora dr. hab. Adama Doliwę z Wydziału Prawa UwB, który kieruje filią od 1 października 2019 roku. Wcześniej placówką zarządzała dr hab. Mieczysława Zadranowicz, a pierwszym dziekanem wileńskiej Filii był dr hab. Jarosław Wołkanowski.

Prof. Jerzy Halicki od 2012 roku jest prorektorem Uniwersytetu w Białymstoku – najpierw ds. dydaktycznych i studenckich, a obecnie ds. studenckich. Kieruje Pracownią Andragogiki i Gerontologii Edukacyjnej w Katedrze Pedagogiki Specjalnej i Działań Twórczych na Wydziale Nauk o Edukacji UwB.

Ukończył studia historyczne (spec. nauczycielska) na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1998 roku został doktorem nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku), a w 2012 – doktorem habilitowanym nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy). Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół gerontologii społecznej, gerontologii edukacyjnej, andragogiki, pracy socjalnej.

W  latach 1999–2008 był dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedrojcia w Białymstoku.

MK, źródło: UwB

Dyskusja (0 komentarzy)