Aktualności
Szkoły wyższe
15 Lutego
Opublikowano: 2018-02-15

Nowy kierunek studiów w UMB

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku planuje utworzyć nowy, unikatowy w Polsce kierunek studiów licencjackich – biostatystykę. Adresowany jest do uczniów lubiących nauki przyrodnicze lub ścisłe i myślących o wykonywaniu zawodów związanych z medycyną. Jest alternatywą dla kierunków ścisłych mających charakter czysto teoretyczny, takich jak matematyka czy informatyka, i dla kierunków praktycznych związanych z naukami medycznymi, farmaceutycznymi czy naukami o zdrowiu.

Absolwenci tego kierunku będą posiadać wiedzę i umiejętności umożliwiające wnioskowanie na podstawie danych. Biostatystyka obejmuje metody statystyczne stosowane w medycynie i biologii, a także innych naukach przyrodniczych. Konieczna jest zarówno wiedza matematyczna, informatyczna, jak i medyczna w zakresie merytorycznego zrozumienia i analizowania zjawiska w celu dobrania odpowiedniej metodologii podczas tworzenia modeli biostatycznych, a także umożliwiająca współprace z lekarzami czy biologami.

Studenci biostatystyki otrzymają szeroką ofertę kształcenia w zakresie metod matematycznych, statystycznych i informatyki. Będą mogli pracować w biomedycznych instytucjach naukowych, firmach biotechnologicznych i farmaceutycznych czy instytucjach prowadzących próby kliniczne. Obecnie w Polsce istnieje znaczący deficyt specjalistów z tej dziedziny.

UMB prowadził już w poprzednich latach podyplomowe studia z biostatystyki i tworząc nowy kierunek chce wykorzystać zdobyte doświadczenie i kadrę. Uczelnia będzie też chciała w przyszłości uruchomić na kierunku biostatyka także studia magisterskie.

Od pierwszego marca rusza rekrutacja na nowe studia licencjackie i międzynarodowe, także unikatowe studia doktoranckie z biologii medycznej i biostatystyki w ramach projektu ImPRESS. Uczelnia otrzymała na ten cel 1,5 mln euro dofinansowania w ramach grantu z Komisji Europejskiej z programu Horyzont 2020.

Jk

(źródło: UMB)

Dyskusja (0 komentarzy)