Aktualności
Opublikowano: 2017-06-14

Nowy partner Politechniki Śląskiej

Politechnika Śląska i Agencja Rozwoju Przemysłu SA współpracować będą w obszarze rozwoju i wykorzystania czystych technologii węglowych. Podpisany w tej sprawie list intencyjny parafował w imieniu Politechniki Śląskiej dziekan Wydziału Górnictwa i Geologii prof. dr hab. inż. Franciszek Plewa, prof. zwyczajny Politechniki Śląskiej, stronę Agencji Rozwoju Przemysłu SA reprezentował wiceprezes zarządu Dariusz Śliwowski.

Celem wspólnych działań mają być zabiegi prowadzące do promowania wyników badań w zakresie nowoczesnych technologii węglowych w gospodarce, co finalnie prowadzić ma do wdrożenia tychże technologii na szeroką skalę, dając realne szanse na poprawienie, dzięki rozwojowi gospodarki niskoemisyjnej właśnie, przyszłej efektywności energetycznej. Węgiel jako surowiec energetyczny, który powinien być racjonalnie wykorzystywany przy użyciu dostępnych technologii światowych, stanowi niezaprzeczalną korzyść ekonomiczną, społeczną, a także ekologiczną, przekonuje Dariusz Śliwowski.

Podpisanie listu intencyjnego to kolejny element realizowanego przez katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu projektu wspierającego innowacyjne pomysły technologiczne „Forum Innowacyjnego Węgla”, skupiającego obecnie cztery ośrodki naukowo-badawcze: Główny Instytut Górnictwa, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie i Politechnikę Śląską.

az

(źródło: polsl.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)