Aktualności
Szkoły wyższe
25 Stycznia
Opublikowano: 2021-01-25

Nowy partner PWSZ w Koninie

Organizowanie wspólnych przedsięwzięć oraz projektów o charakterze naukowo-badawczym, w tym współfinansowanych ze środków ministerialnych oraz Unii Europejskiej, obejmuje porozumienie, które Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie zawarła z Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich z siedzibą w Poznaniu.

Współpraca pomiędzy obiema instytucjami dotyczyć będzie także doskonalenia programu studiów określonych kierunków (z Wydziału Nauk o Zdrowiu), przez uwzględnienie opinii specjalistów Instytutu i prowadzenie przez nich wybranych zajęć dydaktycznych w konińskiej uczelni. Dzięki umowie studenci zrealizują w instytucie praktyki zawodowe i wezmą udział w zajęciach, które odbywać się będą w siedzibie IWNiRZ. Uczelnia z kolei zagwarantowała partnerowi udział w opracowywaniu materiałów do publikacji naukowych oraz wsparcie projektów realizowanych przez instytut i ich nagłośnienie.

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich działa od 1947 r. Obecnie jest interdyscyplinarną jednostką badawczą o znaczeniu międzynarodowym, która zajmuje się kompleksowymi badaniami nad pozyskiwaniem i przerobem naturalnych surowców włóknistych oraz zielarskich. Realizuje szereg krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, prowadzi wielokierunkową współpracę z licznymi jednostkami naukowymi na świecie, działa na potrzeby rolnictwa, ochrony środowiska, budownictwa, transportu, przemysłu spożywczego, farmacji oraz medycyny. Prowadzi prace nad zagospodarowaniem terenów skażonych przez przemysł pod uprawę roślin niekonsumpcyjnych, wykorzystaniem produktów ubocznych powstałych podczas przetwórstwa surowców włókienniczych oraz nad nowoczesnymi kompozytami opartymi na surowcach włókienniczych. Jego działania zmierzają również do określenia wpływów fizjologicznego oddziaływania włókien, tkanin i wyrobów włókienniczych na fizjologię człowieka.

PWSZ w Koninie powstała w 1998 roku. Na trzech wydziałach (Nauk Ekonomicznych i Technicznych, Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz Nauk o Zdrowiu), 16 kierunkach licencjackich i inżynierskich, a także 5 kierunkach II stopnia (w sumie niemal 40 specjalności), w roku akademickim 2019/2020 kształciło się ponad 1300 studentów. Uczelnia zatrudnia prawie 200 pracowników, w tym ponad 120 nauczycieli akademickich, będąc jednym z największych pracodawców w regionie konińskim.

MK, źródło: PWSZ w Koninie

Dyskusja (0 komentarzy)