Aktualności
Szkoły wyższe
20 Października
Źródło: www.p.lodz.pl
Opublikowano: 2020-10-20

Nowy przewodniczący Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych PUT

Prof. Tomasz Kubiak, dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej, został wybrany na przewodniczącego Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych. 

Działające nieprzerwanie od 1997 roku Kolegium skupia wszystkie wydziały o profilu mechanicznym w Polsce (z reguły są one największymi na uczelniach technicznych), a także wybrane instytuty branżowe oraz instytuty Polskiej Akademii Nauk. Pierwsze w kadencji 2020–2024 posiedzenie Kolegium odbyło się zdalnie. Uczestniczyło w nim 33 dziekanów reprezentujących 25 polskich szkół wyższych o profilu technicznym.

– Jednym z najważniejszych zadań naszego Kolegium jest integracja, służąca wymianie doświadczeń, dyskusji nad problemami, które stawia przed nami obecna sytuacja epidemiczna oraz wyzwania wynikające z działania w ramach nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Działamy na wielu płaszczyznach, w obszarze kształcenia, nauki i badań oraz spraw organizacyjnych, dlatego uzgadnianie wspólnego stanowiska w sprawach interesujących nasze wydziały jest niezwykle ważne i cenne – powiedział tuż po wyborze na przewodniczącego prof. Tomasz Kubiak, dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej.

Funkcję tę pełni od 2016 roku. W ostatniej parametryzacji wydział uzyskał kategorię A. Jego pracownicy prowadzą liczne projekty interdyscyplinarne pozyskane w konkursach organizowanych przez NCBiR, NCN i MNiSW, wiele z nich – na rzecz firm potrzebujących do dalszego rozwoju nowoczesnych technologii. Studenci zrzeszeni w wydziałowych kołach naukowych projektują m.in. samochody solarne czy też przydomowe turbiny.

Stojący przez minione dwie kadencje na czele Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych, prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn z Politechniki Białostockiej, w wyniku jednomyślnego głosowania został Honorowym Przewodniczącym tego gremium.

MK, źródło: PŁ, PB

 

Dyskusja (0 komentarzy)