Aktualności
Szkoły wyższe
23 Lipca
Źródło: www.polsl.pl
Opublikowano: 2020-07-23

Nowy przewodniczący Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, prorektor ds. nauki i rozwoju Politechniki Śląskiej, został wybrany na przewodniczącego Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych. Obecnie funkcję tę pełni prof. dr hab. Grzegorz Juras, rektor-elekt AWF w Katowicach.

Główną misją powołanego przed dziesięcioma laty konsorcjum jest promowanie śląskiego szkolnictwa wyższego w skali regionalnej, krajowej oraz międzynarodowej. Członkowie inicjatywy podejmują wspólne działania na rzecz wzmocnienia i ugruntowania wizerunku Śląska jako cenionego ośrodka nauki, badań i edukacji. Różnorodny charakter uczelni tworzących porozumienie pozwala na organizację atrakcyjnego programu, który łącząc w sobie ofertę edukacyjną, obsługę socjalną i społeczno-kulturalną, stanowi ważny element zachęcający studentów, w tym także zagranicznych, do podjęcia studiów na Śląsku.

Konsorcjum zrzesza 9 uczelni z województwa śląskiego: Politechnikę Śląską, Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, Politechnikę Częstochowską oraz mieszczące się w Katowicach: Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego, Akademię Sztuk Pięknych, Akademię Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Ekonomiczny oraz Uniwersytet Śląski.

– Jest to niezwykle ważne, żebyśmy wspólnie budowali potencjał uczelni śląskich, zarówno w zakresie pozyskiwania dobrych kandydatów na studentów, jak i w zakresie promocji międzynarodowej, bo na tym też w dużej mierze koncentruje się konsorcjum. Chodzi też o to, aby wspólnie wykorzystywać infrastrukturę badawczą, jaką posiadamy – podkreśla prof. Pawełczyk.

Współpraca uczelni zrzeszonych w konsorcjum ma prowadzić do wzrostu ich internacjonalizacji. Efektem działań ma być prezentacja województwa śląskiego jako regionu nowoczesnego, bazującego na najnowszych technologiach, a także tworzenie przestrzeni dla urzeczywistnienia się idei kształcenia przez całe życie, w tym kształcenia pozaakademickiego.

– Jako uczelnie śląskie nie konkurujemy ze sobą, staramy się współpracować, budować wspólny potencjał. Politechnika Śląska ma tę przyjemność i zaszczyt, że jest uczelnią badawczą. W ramach pierwszego z 27 zadań, które zdefiniowaliśmy, określiliśmy chęć budowy wspólnej płaszczyzny wsparcia, wymiany myśli, budowania wzajemnych relacji w regionie śląskim, być może powstania federacji uczelni. To oczywiście zależy od tego, jakie będą ku temu możliwości, dotyczące zachęty do takich inicjatyw. Jako uczelnia badawcza mamy niezwykłe możliwości. Przede wszystkim budowy kadry, naszej rozpoznawalności, ale nie chcemy działać w odosobnieniu. Chcemy, aby Politechnika Śląska była  uczelnią, która jest w stanie wykorzystać to, co nam dano jako uczelni badawczej, aby wspólnie z innymi uczelniami starać się promować Śląsk, jako miejsce do studiowania, miejsce do życia oraz rozwoju naukowego i kariery – zapowiada nowy przewodniczący Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych.

Jego kadencja rozpocznie się 1 października i potrwa dwa lata. Prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk jest członkiem Komitetu Polityki Naukowej, organu pomocniczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto zasiada w Komitecie Automatyki i Robotyki PAN w kadencji 2020–2023 oraz pełni funkcję przewodniczącego Komisji Metrologii przy Oddziale PAN w Katowicach. Przez dwie kadencje był również członkiem Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk. Jest także wiceprezydentem międzynarodowego towarzystwa naukowego, działającego od ponad 25 lat w blisko 70 krajach – International Institute of Acoustics and Vibration.

Na Politechnice Śląskiej pełni funkcję prorektora ds. nauki i rozwoju. Kieruje Zakładem Pomiarów i Systemów Sterowania w Instytucie Automatyki, gdzie pracuje od 1995 roku. Jego zainteresowania badawcze dotyczą cyfrowego przetwarzania sygnałów, sterowania optymalnego i adaptacyjnego, aktywnej redukcji hałasu, aktywnej i półaktywnej redukcji drgań mechanicznych, pasywnego tłumienia hałasu i drgań, sterowania dźwiękiem i drganiami, systemów SCADA oraz przetwarzania sygnałów ultradźwiękowych. Jego dorobek obejmuje około 170 publikacji, w tym 3 monografie autorskie, a także 5 zgłoszeń patentowych.

źródło: PŚl

Dyskusja (0 komentarzy)