Aktualności
Szkoły wyższe
29 Czerwca
Źródło: PWSZ w Lesznie
Opublikowano: 2022-06-29

Nowy przewodniczący Związku wielkopolskich PUZ-ów

Dr Janusz Poła, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana A. Komeńskiego w Lesznie, został nowym przewodniczącym Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych. Zastąpił dr. hab. Artura Zimnego z Akademii Nauk Stosowanych  Koninie.

Posiedzenie Prezydium Rady Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych, podczas którego powołano nowego przewodniczącego, odbyło się 27 czerwca w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Stanowisko powierzające tę funkcję na najbliższe dwa lata dr. Januszowi Pole przyjęto jednogłośnie.

Dr Janusz Poła, prof. PWSZ, od 2020 roku kieruje Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Jana A. Komeńskiego w Lesznie. Wcześniej był w niej prorektorem ds. inwestycji i rozwoju oraz kanclerzem. Ukończył studia z metodyki wychowania fizycznego na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Jako nauczyciel wuefu związał się ze szkołą przy placu Kościuszki w Lesznie, która przyjmowała różne nazwy: Zespół Szkół Ogólnokształcących, Studium Nauczycielskie, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Pedagogicznych, Kolegium Nauczycielskie, III Liceum Ogólnokształcące. W każdej z nich pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego, łącząc to z funkcjami administracyjnymi: kierownika specjalności w Kolegium Nauczycielskim, czy – już w PWSZ – wykładowcy i wicedyrektora Instytutu Wychowania Fizycznego.

W trakcie obrad podjęto m.in. uchwałę w sprawie zaopiniowania powołania Rady Naukowej Wydawnictwa ZWPUZ. Podstawowym jej celem będzie wydawanie i rozpowszechnianie prac naukowych, materiałów informacyjnych oraz innych opracowań służących potrzebom i rozwojowi członków Związku. Redaktorem naczelnym – koordynatorem został dr inż. Krzysztof Danielewicz z Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie. Na zakończenie reprezentanci poszczególnych uczelni wchodzących w skład Związku zwiedzali Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej oraz pracownie kosmetologii, wizażu i stylizacji w konińskiej ANS.

Związek Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych powstał w 2018 roku. Skupia pięć szkół wyższych: Akademię Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, Akademię Kaliską im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Akademię Nauk Stosowanych w Koninie, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie oraz Akademię Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile. Ich mury opuściło dotąd w sumie blisko 65 tys. absolwentów. Obecnie w wielkopolskich PUZ-ach studiuje łącznie prawie 8 tys. osób.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)