Aktualności
Szkoły wyższe
04 Października
Źródło: WSB w Poznaniu
Opublikowano: 2021-10-04

Nowy rektor WSB w Poznaniu

Symboliczne przekazanie insygniów władzy rektorskiej towarzyszyło uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Łańcuch, berło oraz sygnet – insygnia władzy rektorskiej przekazał swojemu następcy prof. zw. dr. hab. Józef Orczyk, stojący na czele Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu przez ostatnie osiem lat. Nowym rektorem został dr hab. Ryszard Sowiński, prof. WSB. Stanowisko objął z dniem 1 września. Będzie zarządzał Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu z Wydziałem Finansów i Bankowości w Poznaniu, Wydziałem Ekonomicznym w Szczecinie oraz Wydziałem Zamiejscowym w Chorzowie.

Przez ostanie 27 lat spełniałem się przede wszystkim jako nauczyciel akademicki. Z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu jestem związany od początku jej istnienia. Przez te wszystkie lata dorastałem razem z uczelnią: jako dydaktyk, naukowiec i praktyk. Dziś cieszę się, że mogę wspierać rozwój WSB w nowej roli. Nowoczesna, skuteczna, otwarta na różnorodność, otwarta na świat, praktyczna i przyjazna uczelnia – budujemy ją razem od tylu lat – powiedział w trakcie inauguracji dr hab. Ryszard Sowiński, prof. WSB.

Z poznańską uczelnią związany jest od 1994 roku. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie w latach 1993–2014 pracował na stanowisku asystenta, a następnie adiunkta. W roku 2000 uzyskał stopień doktora, a w 2010 – doktora habilitowanego nauk prawnych. Jest autorem ponad 40 publikacji naukowych, autorem lub współautorem trzech monografii w obszarze prawa finansowego.

Doświadczony wykładowca, ćwiczeniowiec, promotor prac licencjackich, magisterskich i doktorskich, a także dydaktyk online i autor kursów e-learningowych. Współtworzył kierunki: prawo w biznesie, prawo oraz administracja. Członek zespołu doradczego przy dziekanie Wydziału Finansów i Bankowości, a także jury konkursów studenckich i rad programowych oraz Rady Wydziału Finansów i Bankowości (do 2019 roku).

Doradca kancelarii prawnych w obszarze zarządzania, członek komitetów strategicznych firm prawniczych. Trener w obszarze umiejętności biznesowych prawników. Autor poświęconych branży prawniczej badań, raportów, szkoleń oraz kursów e-learningowych. Członek kapituł konkursów branżowych w obszarze technologii, innowacji i zarządzania.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)