Aktualności
Szkoły wyższe
08 Października
Fot. Mateusz Ochocki / KFP
Opublikowano: 2018-10-08

Nowy rok akademicki na UG rozpoczęty

Nowy rok akademicki 2018/2019 na Uniwersytecie Gdańskim rozpoczęło 28 tysięcy studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. Na pierwszy rok studiów uczelnia przyjęła ponad 10 tysięcy studentów. W dniu inauguracji Uniwersytet Gdański otrzymał od wicepremiera Jarosława Gowina, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, obligacje skarbowe na finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 31 825 000 złotych. Wystąpienia odbywały się pod znakiem wdrażanej w tym roku reformy szkolnictwa wyższego i nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Inauguracja nowego roku akademickiego 2017/2018 na Uniwersytecie Gdańskim odbyła się 1 października 2018. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich, samorządowych, kościelnych, pomorscy parlamentarzyści, korpus dyplomatyczny, rektorzy szkół wyższych, przedstawiciele instytucji naukowych, kultury, biznesu i mediów oraz społeczność akademicka UG, nauczyciele akademiccy, studenci i pracownicy administracji.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Piotr Gwizdała przypomniał w swoim wystąpieniu sukcesy naukowców i studentów w minionym roku, podziękował całej społeczności akademickiej UG za zaangażowanie i pracę na rzecz naszej uczelni i jednocześnie zapowiedział: „Kolejne lata rozwoju uniwersytetu cechować będzie tworzenie nowej jakości w kształceniu, badaniach naukowych i współpracy z otoczeniem. Kształcenie obejmie szerszy wachlarz kierunków wzbogaconych o nowe wartościowe  treści programowe przekazywane innowacyjnymi metodami nauczania. Badania naukowe będą realizowane zaawansowanymi metodami i obejmą nowe obszary tematyczne odpowiadające potrzebom współczesnego świata, kraju i regionu. Wzmacnianie potencjału rzeczowego i kapitału intelektualnego będzie się odbywało w ramach coraz intensywniejszych powiązań z partnerami zagranicznymi i krajowymi”.

Zwracając się do licznie zgromadzonych na inauguracji studentów pierwszego roku podkreślił:  „Chciałbym, aby uniwersytet od dzisiaj stał się dla Was drugim domem. Studia to wysiłek zdobywania wiedzy, nabywania umiejętności i stopniowego realizowania marzeń, ale też czas na rozwijanie własnych pasji, zainteresowań i przyjaźni”.

W imieniu wicepremiera Jarosława Gowina list gratulacyjny przeczytał Karol Rabenda, doradca społeczny wicepremiera. Przypominając założenia reformy szkolnictwa wyższego wiceprezes Rady Ministrów zaznaczył: „Cały nasz wspólny wysiłek związany z wdrażaniem reformy ma kapitalne znaczenie dla przyszłości Polski. Bez wykorzystania możliwości, które niesie Konstytucja dla Nauki – nie zatrzymamy drenażu mózgów, nie zahamujemy odpływu młodych talentów za granicę. Bez polskich badań, odkryć i patentów przegramy globalny wyścig”. W dniu inauguracji na ręce rektora UG został przekazany symboliczny czek – obligacje skarbowe na finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 31 825 000 złotych.

List gratulacyjny w imieniu minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz przeczytał Wojciech Helmin. Minister podkreśliła, że „absolwenci Uniwersytetu to profesjonaliści, którzy w przyszłości nadadzą kształt rzeczywistości gospodarczej Polski i budować będę odpowiedzialny i świadomy rynek”.

Wykład inauguracyjny pt. Wady rozwojowe i choroby genetyczne człowieka w sztuce i przesądach, nagrodzony gromkimi brawami na stojąco, wygłosił prof. Janusz Limon, prezes gdańskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk.

W czasie inauguracji tradycyjnie odbyła się immatrykulacja studentów i doktorantów. Uroczyste ślubowanie studentów poprowadził prof. Arnold Kłonczyński, prorektor ds. studenckich, a ślubowanie doktorantów – prof. Anna Machnikowska, prorektor ds. kształcenia.

Po raz piąty wręczone zostały nagrody Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego w konkursie na najlepszą książkę naukową, dydaktyczną oraz przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej. Wyniki konkursu ogłosił prof. Piotr Stepnowski, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, a nagrody wręczył prof. Krzysztof Bielawski, prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką. W kategorii książka naukowa I nagrodę otrzymał prof. Jerzy Zajadło z Wydziału Prawa i Administracji za książkę Sędziowie i niewolnicy. Szkice z filozofii prawa, II nagrodę dr Magdalena Szmytkowska z Wydziału Oceanografii i Geografii za książkę Kreacje współczesnego miasta. Uwarunkowania i trajektorie rozwojowe polskich miast średnich, III nagrodę prof. Bożena Matuszczyk z Wydziału Filologicznego za książkę Archaizmy leksykalne w „Słowniku języka polskiego” S. B. Lindego w świetle geografii lingwistycznej. W kategorii książka dydaktyczna I nagrodę otrzymała dr Joanna Mampe i dr Ladzia Ovchinnkova z Wydziału Filologicznego za książkę Расскажи мне обо всем. Пособие по русскому языку в дружеской переписке. W kategorii książka przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej I nagrodę zdobyła dr Roksana Blech z Wydziału Filologicznego za książkę O „Faraonie” Bolesława Prusa. Studium monograficzne, II nagrodę ex aequo dr Alicja Zawadzka z Wydziału Nauk Społecznych za książkę Ład nasz przestrzenny oraz dr Piotr Kurpiewski z Wydziału Filologicznego za Historię na ekranie Polski Ludowej.

Beata Czechowska-Derkacz

Dyskusja (0 komentarzy)