Aktualności
Szkoły wyższe
14 Maja
Źródło: Facebook/AMKLwroc
Opublikowano: 2020-05-14

Nowy-stary rektor Akademii Muzycznej we Wrocławiu

Prof. dr hab. Krystian Kiełb został wybrany na rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na kadencję 2020–2024. Był jedynym kandydatem na to stanowisko. 

Głosowanie odbyło się w czwartek 14 maja. Prof. Kiełb powraca na fotel rektora po czteroletniej przerwie. Stał już na czele wrocławskiej uczelni przez dwie kadencje w latach 2008–2016. Zastąpi prof. Grzegorza Kurzyńskiego.

Z Akademią Muzyczną we Wrocławiu związany jest od 30 lat, gdy studiował kompozycję oraz teorię muzyki. W obu specjalnościach uzyskał dyplomy z wyróżnieniem. Ponadto ukończył Podyplomowe Studia Zarządzania Placówkami Oświaty i Kultury. W roku 1998 zrealizował ówczesny przewód kwalifikacyjny I stopnia, w roku 2005 został doktorem habilitowanym sztuki, a w roku 2014 – profesorem sztuk muzycznych. Od roku 2017 kieruje Katedrą Kompozycji.

W latach 2005–2008 czynnie uczestniczył w działaniach na rzecz wdrażania Procesu Bolońskiego w szkolnictwie wyższym, ze szczególnym uwzględnieniem wyższego szkolnictwa artystycznego. Działalność ta uwieńczona została powołaniem przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego w skład Zespołu Ekspertów Bolońskich. Był członkiem Akredytacyjnej Komisji Uczelni Artystycznych (2002–2012, w tym 2009–2012 przewodniczący) i Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (2008–2016, w tym od 2012 członek komisji ds. kształcenia). Od roku 2015 zasiada w Radzie ds. Szkolnictwa Artystycznego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a od roku 2016 jako członek zespołu ds. zawodów muzycznych. Od roku 2017 jest ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a od roku 2019 – Rady Doskonałości Naukowej.

W Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu prowadzi klasę kompozycji oraz seminaria doktorskie, magisterskie i licencjackie w zakresie kompozycji i teorii muzyki. Na przestrzeni lat wykładał: kompozycję specjalną, kompozycję ogólną, kontrapunkt, fugę, harmonię specjalną, harmonię tonalną, metodykę nauczania harmonii, improwizację fortepianową, analizę dzieła muzycznego.  Jest autorem tekstów naukowych, popularnonaukowych i publicystycznych. Zakres jego zainteresowań badawczych obejmuje zagadnienia teorii muzyki, filozofii muzyki, współczesnych technik kompozytorskich. Podejmuje także problematykę interdyscyplinarną.

Twórczość kompozytorska prof. Krystiana Kiełba obejmuje kilkadziesiąt utworów zaliczanych do różnorodnych gatunków i formy muzyki instrumentalnej, wokalnej i wokalno-instrumentalnej. Jego kompozycje miały prawykonania i liczne wykonania w kraju i za granicą, w tym m.in. w Niemczech, Austrii, Czechach, Wielkiej Brytanii, Francji, Szwecji, USA. Utwory Krystiana Kiełba wykonywane były m.in. na festiwalach muzycznych, w ramach kursów interpretacji, konkursów wykonawczych, także jako pozycje obowiązkowe, ponadto weszły do programu instytucji artystycznych.

MK, źródło: AM we Wrocławiu

 

Dyskusja (0 komentarzy)