Aktualności
Szkoły wyższe
30 Maja
Źródło: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Opublikowano: 2023-05-30

Nowy wydział na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach powstał nowy Wydział Gospodarki Przestrzennej i Transformacji Regionów. Jego dziekanem został dr hab. Adam Drobniak. 

Jak informuje uczelnia, za utworzeniem piątego już wydziału w jej strukturach (po wydziałach: Ekonomii, Finansów, Informatyki i Finansów oraz Zarządzania) przemawiał dorobek naukowy, dydaktyczny oraz ekspercki w problematyce gospodarki przestrzennej, środowiskowej i regionalnej, a także pozycja i rozpoznawalność UE Katowice wśród naukowców specjalizujących się w tego rodzaju zagadnieniach.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach staje przed koniecznością otwarcia się na nowe interdyscyplinarne obszary badawcze, których wspólnym mianownikiem są: gospodarka, przestrzeń, region, środowisko, ekologia, energetyka oraz transformacja. Te zagadnienia powinny stać się nowymi kluczowymi specjalizacjami uczelni – podano w komunikacie, w którym zapowiedziano także utworzenie Centrum Transformacji Gospodarki.

W skład nowej jednostki, której dziekanem został dr hab. Adam Drobniak, wchodzi pięć katedr. Cztery z nich – Katedra Analiz i Prognozowania Rynku Pracy (5 pracowników), Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych (13 pracowników + 3 doktorantów), Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej (6 pracowników), Katedra Polityki Społecznej, Gospodarczej i Środowiskowej (5 pracowników) – były do tej pory częścią Wydziału Ekonomii. Z kolei nowo utworzona Katedra Transformacji Energetycznej (6 pracowników) ma na celu podjęcie badań naukowych i projektów z zakresu modyfikacji gospodarek i sieci energetycznych, analizy efektywności energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego, sposobów wykorzystywania nowych źródeł energetycznych, wykorzystywania nowoczesnych technologii w transformacji energetycznej oraz tworzenia regulacji prawnych i zarządczych.

Na wydziale prowadzone są trzy kierunki studiów: gospodarka miejska i nieruchomości, gospodarka przestrzenna, prawo w zarządzaniu. Kształci się na nich 320 spośród blisko 7,8 tys. studiujących na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)