Aktualności
Szkoły wyższe
03 Października
Źródło: AGH
Opublikowano: 2023-10-03

Nowy wydział w AGH

Od 1 października w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie działa nowa jednostka. Do szesnastu dotychczasowych wydziałów dołączył nowy – Wydział Informatyki.

Wydział Informatyki zastępuje dotychczasową jednostkę – Instytut Informatyki Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. W nowej formule WI będzie realizował kształcenie na kierunkach studiów: informatyka oraz informatyka – data science. Wspólnie z innymi wydziałami realizowane będzie kształcenie na kierunkach: cyberbezpieczeństwo (wraz z Wydziałem Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji), nowoczesne technologie w kryminalistyce (wraz z Wydziałem Humanistycznym oraz Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki).

Od kilku lat najpopularniejszymi wśród kandydatów na studia w AGH kierunkami, z największą liczbą osób na miejsce, są te z branży IT. Podobnie, wśród kierunków z największą liczbą podań – także dominują kierunki informatyczne. W tegorocznej rekrutacji w pierwszym cyklu rekrutacyjnym na kierunek studiów informatyka, prowadzonym na dotychczasowym Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, a od października na nowym WI, kandydaci złożyli blisko tysiąc podań.

Kierunek informatyka, który będzie od nowego roku akademickiego realizowany w nowym wydziale należy do najbardziej renomowanych kierunków kształcenia w dyscyplinie informatyka w Polsce. Posiada 40-letnią tradycję kształcenia i badań naukowych znajdujących szerokie uznanie w kraju i za granicą.

Silną stroną nowego wydziału są także liczne studia podyplomowe oraz szkolenia i kursy dokształcające. Dostępne wolne miejsca na studiach podyplomowych m.in. z cyberbezpieczeństwa w praktyce czy analizy danych – data science cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem i zapisy na nie trwają zaledwie kilka godzin.

Badania naukowe realizowane w dotychczasowym Instytucie Informatyki, a kontynuowane w nowym wydziale skupiają się głównie na: szeroko rozumianych metodach sztucznej inteligencji, w szczególności stosowanych np. do przetwarzania języka naturalnego czy przetwarzania obrazów, systemach z obszaru Internetu Rzeczy, metod symulacji zjawisk fizycznych czy systemach obliczeniowych. Badania oraz dydaktyka realizowane są w nowoczesnym budynku, w którym działa wiele specjalistycznych laboratoriów.

Wydział wspiera też działanie Centrum Technologii Bezpieczeństwa w ramach którego realizowane są projekty polegające na opracowaniu i wdrażaniu specjalistycznego oprogramowania dla potrzeb bezpieczeństwa publicznego, w szczególności narzędzia wspierające analizę kryminalistyczną.

Inną jednostką ścisłe współpracującą z wydziałem jest Centrum Cyberbezpieczeństwa, pierwsze tego typu w Polsce, które prowadzi działalność ekspercką i edukacyjną, a także prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie technologii dla cyberbezpieczeństwa.

Wyodrębnienie się osobnego wydziału w dyscyplinie informatyka to efekt wytężonej pracy i ponad 40 lat doświadczenia w prowadzeniu dydaktyki przez dotychczasowy Instytut. Nie bez znaczenia pozostaje także duże zainteresowanie kandydatów na studia kształceniem w tym obszarze, dynamiczny rozwój Instytutu Informatyki, w tym ustawiczne poszerzanie kadry, partnerskie umowy, wymiany czy współpraca z firmami z sektora IT. Jestem przekonany, że decyzja dotycząca utworzenia osobnego wydziału, w którym rozwijane będą zagadnienia związane z informatyką umocni tę dyscyplinę i sprawi, że specjaliści opuszczający mury uczelni będą jeszcze lepiej przygotowani do pełnienia roli programistów, analityków czy administratorów sieci – mówi prof. Jerzy Lis, rektor AGH.

Wydział Informatyki rozpoczyna działalność z ponad stuosobową kadrą (dotychczasowymi pracownikami Instytutu Informatyki), w tym z ponad dwudziestoma profesorami. Kadra ta jest cały czas rozwijana, tak jak oferta dydaktyczna, usługowa i badawcza jednostki, która będzie stanowiła bezpośrednią kontynuację działań prowadzonych w Instytucie Informatyki.

Tworząc nowy wydział, stawiamy na rozwój badań w IT we współpracy z innymi jednostkami zajmującymi się podobnymi zagadnieniami. Nasze działania ukierunkowane są na podkreślenie istotności tej tematyki na poziomie AGH oraz prężny rozwój współpracy, np. w obszarze sztucznej inteligencji z jednostkami wewnętrznymi, instytucjami krajowymi, jak i zagranicznymi. Poszukujemy porozumienia i możliwości realizacji wspólnych działań pod egidą jednostki, która niewątpliwie będzie rozpoznawalna poza murami AGH. Stanowi bowiem efekt pracy nad rozwojem obszaru IT rozpoczętej już w latach osiemdziesiątych XX wieku przez naszych poprzedników – podkreśla prof. Marek Kisiel-Dorohinicki, pomysłodawca wyodrębnienia nowego wydziału.

Bazą lokalową będzie dotychczasowa siedziba Instytutu Informatyki, tj. budynek D-17 przy ul. Kawiory 21. Dotychczasowy Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji pozostaje pod niezmienioną nazwą

źródło: AGH

Dyskusja (0 komentarzy)