Centrum szkoleniowe dotyczące energetyki jądrowej powstanie na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. To efekt porozumienia, jakie uczelnia zawarła z południowokoreańskimi partnerami.

Nuclear Collaboration Center będzie hubem służącym jako centrum szkoleniowe dla koreańskiej technologii jądrowej w całej Europie. W jego utworzenie zaangażowane będą dwie południowokoreańskie uczelnie KEPCO International Nuclear Graduate School (KINGS) i Pusan National University (PNU) oraz Korea Nuclear Association for International Cooperation (KNA). Ośrodek powstanie na Wydziale Fizyki UW.

Uniwersytet Warszawski zajmuje się kształceniem specjalistów dla polskiego sektora jądrowego od 2011 roku. Na początku w ofercie były takie kierunki, jak energetyka i chemia jądrowa, później również radiofarmaceutyki i chemia jądrowa oraz radiogenomika, organizowane przez Wydział Chemii UW. Następnie na Wydziale Fizyki powstała specjalność fizyka reaktorów jądrowych na kierunku fizyka. W tym roku Wydział Fizyki UW uruchomi również trzyipółletnie studia inżynierskie z zakresu energetyki jądrowej.

Współpracę dydaktyczną z KINGS stołeczna uczelnia rozwija od lat. W lipcu 2020 roku zawarte zostało porozumienie, na podstawie którego co roku polscy studenci odbywają semestralne pobyty w koreańskim Ulsan, gdzie mieści się siedziba KINGS. Z kolei w listopadzie obie uczelnie podpisały porozumienie Collaborative Academic Program on Nuclear Power Plant Engineering and Technology, które zakłada poszerzenie współpracy dotyczącej kształcenia na odległość. Studenci Uniwersytetu Warszawskiego mogą uczestniczyć w kursach online, przygotowanych przez koreańskiego partnera.

Idea stworzenia Nuclear Collaboration Center powstała podczas zeszłorocznej wizyty prezydenta Korei Południowej w Polsce i jego rozmowy z rektorem Uniwersytetu Warszawskiego. Przygotowaliśmy wniosek do programu FERS i otrzymaliśmy finansowanie – ponad 8 mln zł – na uruchomienie nowego kierunku dotyczącego energetyki jądrowej. Prawie 3,5 mln zł zostanie przeznaczone na stypendia dla studentów i wynagrodzenie staży studenckich – wyjaśnia prof. Krzysztof Turzyński, prodziekan ds. studenckich na Wydziale Fizyki UW.

Staże będą też realizowane we współpracy z krajowymi jednostkami sektora jądrowego, Narodowym Centrum Badań Jądrowych, Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej, Zakładem Unieszkodliwiana Odpadów Promieniotwórczych i Polskimi Elektrowniami Jądrowymi.

Ogromną wartością programów kształcenia w ramach projektu będzie włączenie w ich tworzenie, a po części także w realizację, bogatego doświadczenia kadry akademickiej KEPCO International Nuclear Graduate School specjalizującej się i wykorzystującej w dydaktyce praktyczną wiedzę o reaktorach typu AP1000 i AP1400 , czyli takich, które będą wykorzystywane w elektrowniach jądrowych zaplanowanych do budowy w Polsce – wyjaśnia prof. Agnieszka Korgul, współtwórczyni i zastępczyni kierownika projektu.

W ramach projektu zaplanowano doposażenie pracowni naukowej na Wydziale Fizyki w nowe źródło neutronowe typu AmBe, co pozwoli na sprawną realizację wysokiej jakości kształcenia. Aparatura zostanie zaprojektowana w sposób umożliwiający jednoczesne wykonywanie przez studentów indywidualnych ćwiczeń laboratoryjnych, a zakup umożliwi dodatkowo przygotowanie nowych stanowisk pomiarowych.

źródło: UW