Aktualności
Szkoły wyższe
29 Września
Opublikowano: 2020-09-29

Obradowała Rada Uniwersytetu Gdańskiego

We wtorek, 29 września, obradowała Rada Uniwersytetu Gdańskiego. Posiedzenie zwołano w związku ze złożeniem mandatu rektora przez dr. hab. Jerzego Piotra Gwizdałę, prof. UG.

Oprócz członków siedmioosobowej Rady Uczelni, na czele z jej przewodniczącym dr. Markiem Głuchowskim, w posiedzeniu wzięli udział prorektorzy Uniwersytetu Gdańskiego oraz przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej. Jak informuje w komunikacie rzeczniczka uczelni, dr Beata Czechowska-Derkacz, celem zebrania było omówienie aktualnej sytuacji związanej z rozpoczęciem roku akademickiego 2020/2021 oraz ustalenie harmonogramu działań zmierzających do jak najszybszego wyboru nowego rektora.

Zgodnie z procedurami pierwszym krokiem będzie powołanie Uczelnianego Kolegium Elektorów, którego przewodniczący będzie miał za zadanie stwierdzenie wygaśnięcia mandatu rektora. Po tym ruszy kalendarz wyborczy: Rada Uczelni wyznaczy termin zgłaszania kandydatów na rektora oraz datę elekcji.

W czasie posiedzenia została także omówiona kwestia wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w związku z zarzutami o naruszenie praw autorskich, kierowanymi wobec dr. hab. Jerzego Piotra Gwizdały. Dalsze działania w tej sprawie będą podejmowane przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego, w którego kompetencjach leżą postępowania wobec rektorów uczelni publicznych.

Jerzy Gwizdała złożył rezygnację z funkcji rektora w poniedziałek 28 września. Swoją decyzję tłumaczył pogarszającym się stanem zdrowia oraz działaniem dla dobra „społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego, która powinna funkcjonować i rozwijać się w atmosferze wolnej od emocji o charakterze personalnym”. W swoim oświadczeniu nie odniósł się jednak do zarzutów postawionych przez red. Marka Wrońskiego w artykule „Wstrzymana profesura” opublikowanym we wrześniowym numerze „Forum Akademickiego”. Autor dowodzi w nim, że w przypadku postępowania profesorskiego dr. hab. Jerzego Gwizdały zachodzi podejrzenie naruszenia praw autorskich przez kandydata do tytułu. Podobnego zdania jest komisja ds. etyki w nauce działająca przy Polskiej Akademii Nauk. Jej opinia, obok obszernego materiału dowodowego, stanowiła podstawę do podjęcia przez Prezydium Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów uchwały unieważniającej postępowanie profesorskie dr. hab. Jerzego Gwizdały.

Stał on na czele Uniwersytetu Gdańskiego od 2016 roku. W kwietniowych wyborach z powodzeniem ubiegał się o reelekcję – jego kandydaturę poparło 59 elektorów. Do czasu wyłonienia jego następcy uczelnią kieruje prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Krzysztof Bielawski.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)