Aktualności
Szkoły wyższe
31 Października
Opublikowano: 2017-10-31

Obrona doktorska z nauk o mediach w rzeszowskiej WSIiZ

W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej przygotowanej na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych. Była to trzecia obrona doktorska z nauk o mediach w historii rzeszowskiej WSIiZ.

26 października br. w Sali Senatu doktorantka mgr Barbara Kolbus, w obecności promotora Dr. hab.  Stanisława Ślusarczyka, prof. nadzw., recenzentów i Komisji Doktorskiej oraz zgromadzonej publiczności, obroniła pracę pt. Miasto jako marka. Kreowanie wizerunku miasta w procesie komunikacji marketingowej na przykładzie miast Polski Wschodniej. Barbara Kolbus jest prezesem Zarządu zamojskiego Stowarzyszenia PROJEKT – EUROPA, a także m.in. laureatką nagrody Kobieta Lubelszczyzny 2011.

– Do tej pory odbyły się trzy publiczne obrony pracy doktorskiej w murach naszej Uczelni, co ważne są one jednocześnie jedynymi tego typu obronami na uczelni niepublicznej z nauk o mediach  – podkreśla  Dominik Łazarz z Biura Prasowego WSIiZ.

– Nauki o mediach to młoda, bardzo dynamicznie rozwijająca się dyscyplina naukowa, charakteryzująca się niezwykłą interdyscyplinarnością i szerokimi możliwościami praktycznego zastosowania wyników badań naukowych – informuje prof. Sławomir Gawroński, dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych WSIiZ. Zaznacza, że żyjąc w dobie społeczeństwa informacyjnego i silnie zmediatyzowanej rzeczywistości coraz trudniej jest wskazać obszary społecznej aktywności, w których nie występują związki z zarządzaniem informacją, mediami masowymi, w tym zwłaszcza społecznościowymi.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jako jedyna uczelnia niepubliczna i jedna z czterech w Polsce posiada uprawnienia do nadawania tytułu doktora nauk o mediach.

Uczelnia dysponuje kadrą wybitnych specjalistów z dziedziny mediów i nowych mediów. Wśród kadry naukowej na studiach doktoranckich z nauk o mediach są m.in.: prof. Tomasz Goban-Klas, prof. Krzysztof Gajdka, prof. Aleksander Hall, prof. Sławomir Gawroński oraz prof. Jan Woleński, czy też prof. Piotr Kłodkowski.

Biuro Prasowe WSIiZ

Dyskusja (0 komentarzy)