Aktualności
Szkoły wyższe
29 Maja
Opublikowano: 2017-05-29

Obrona pracy doktorskiej związanej z przełomowym odkryciem

29 maja 2017 r. o godz. 13:15, w sali 2011 na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku, odbędzie się otwarta obrona pracy doktorskiej pt. „Ultrafast nonthermal photo-magnetic recording in dielectrics”, Krzysztofa Szerenosa. Promotorem pracy jest dr hab. Andrzej Stupakiewicz, prof. UwB.

W trakcie obrony, która będzie przebiegała w języku polskim, zostaną zaprezentowane wyniki badań dotyczących nowej metody ultraszybkiego zapisu informacji. Przełomowe odkrycie dokonane zostało na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku, a wyniki ukazały się w styczniu 2017 r. w prestiżowym czasopiśmie „Nature”. Metoda ta wykorzystuje wyłącznie ultrakrótkie impulsy laserowe oraz przezroczystą warstwę dielektryka jako nośnik informacji. Można się spodziewać, że pozwoli ona na opracowanie nowej technologii pamięci magnetycznych z zapisem informacji w rekordowo krótkim czasie, a w dodatku znacznie bardziej energooszczędnie niż dzieje się to obecnie.

Krzysztof Szerenos, absolwent Wydziału Fizyki UwB, jest współtwórcą nowej metody oraz współautorem zarówno publikacji w „Nature”, jak i przygotowywanego w tej chwili wniosku patentowego. Po ukończeniu w 2014 roku studiów z wyróżnieniem, był on zatrudniony jako doktorant na Wydziale Fizyki UwB w ramach realizacji projektu NCN OPUS 5, którym kierował dr hab. Andrzej Stupakiewicz. Jak żartobliwie ocenia jego promotor, Krzysztof Szerenos „sfinalizował doktorat w sposób ultraszybki, przy tym z nawiązką realizując niezwykle trudny i ambitny cel naukowy, który ma ogromny potencjał aplikacyjny”.

Warto zaznaczyć, że od 2016 roku Wydział Fizyki UwB prowadzi samodzielnie studia doktoranckie kładąc przy tym nacisk na międzynarodowy zasięg w kształceniu.

Katarzyna Dziedzik

Dyskusja (0 komentarzy)