Aktualności
Szkoły wyższe
11 Marca
Opublikowano: 2022-03-11

Od 15 marca nabór uczelni i instytutów gotowych przyjąć uchodźców

W połowie marca Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej otworzy nabór do programu „Solidarni z Ukrainą”. Dzięki niemu ukraińscy studenci i doktoranci zyskają możliwość podjęcia studiów w Polsce, prowadzenia prac związanych z przygotowaniem rozprawy doktorskiej lub udziału w innych formach kształcenia. Środki pozwolą na sfinansowanie ponad 1300 stypendiów.

W programie „Solidarni z Ukrainą” będą mogły wziąć udział uczelnie nadzorowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki lub Ministerstwo Zdrowia, instytuty PAN i sieci Łukasiewicz, a także instytuty badawcze, które są gotowe przyjąć ukraińskich uchodźców, zapewniając im bezpłatnie możliwość kontynuowania studiów, przygotowania rozprawy doktorskiej, odbycia kursów językowych lub innych kursów przygotowawczych w okresie od 1 marca do 30 września br. Uczestnicy mogą być przyjmowani w dowolnym momencie, jednakże tylko do końca września.

Do programu kwalifikowani będą obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski nie wcześniej niż 24 lutego 2022 roku i którzy: byli studentami ukraińskich uczelni w bieżącym roku akademickim lub odbywali na Ukrainie studia doktoranckie (aspirantura)

Instytucja, który otrzyma środki w ramach programu nie będzie pobierała od studenta bądź doktoranta żadnych opłat i wypłaci stypendystom co miesiąc 1500 zł. Ponadto będzie musiała zapewnić im opiekę psychologiczną i prawną związaną z kształceniem.

Środki finansowe przeznaczone na realizację programu „Solidarni z Ukrainą” pozwolą na sfinansowanie około 1320 stypendystów, w tym na kierunkach lekarskich lub lekarsko-dentystycznych. Nabór rusza 15 marca.

MK

Szczegółowe założenia programu „Solidarni z Ukrainą”

Dyskusja (0 komentarzy)