Aktualności
Szkoły wyższe
19 Marca
Źródło: www.ansl.edu.pl
Opublikowano: 2023-03-19

Od czerwca Akademia Łomżyńska

Od 1 czerwca Akademia Nauk Stosowanych w Łomży zmieni nazwę na Akademię Łomżyńską – zadecydowano na ostatnim posiedzeniu Sejmu. To efekt ostatniej ewaluacji, w wyniku której uczelnia uzyskała uprawnienia do nadawania stopni doktora oraz doktora habilitowanego.

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce daje możliwość posługiwania się zwrotem „akademia” dwóm typom uczelni. Nazwą „akademia nauk stosowanych” mogą posługiwać się uczelnie zawodowe (zarówno prywatne, jak i publiczne, w sumie ponad 300 placówek), po uzyskaniu zgody ministra edukacji i nauki, w drodze decyzji administracyjnej. Z tej opcji skorzystało już wiele z nich.

Pełnoprawną akademią, mającą uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w minimum jednej dyscyplinie naukowej lub artystycznej, zostać mogą z kolei wyłącznie te uczelnie, które spełnią kryteria ustalone w wyniku oceny dokonanej przez Komisję Ewaluacji Nauki. Ocena parametryczna umożliwia nadanie jednostkom odpowiednich kategorii (A+, A albo B+), które przekładają się później m.in. na finansowanie otrzymywane z MEiN. Łomżyńska uczelnia uzyskała w wyniku ostatniej ewaluacji status akademii w tym drugim znaczeniu. W związku z tym zawnioskowano o zmianę jej nazwy – na Akademię Łomżyńską. Podczas ostatniego posiedzenia ustawa w tej sprawie uzyskała poparcie Sejmu i czeka na głosowanie w Senacie, a następnie na podpis prezydenta. Nowy szyld pojawi się na fasadzie już 1 czerwca.

Uczelnia przyjmie nazwę Akademia Łomżyńska, podkreślającą jej tożsamościowy, miastotwórczy i regionotwórczy charakter oraz obiektywny awans do wyższej ligi. Do zdobycia pozostaną w przyszłości: status politechniki, uniwersytetu, czyli dalsze „śrubowanie” kategorii naukowych we wszystkich dyscyplinach reprezentowanych przez łomżyńską uczelnię publiczną – napisano w komunikacie na stronie internetowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży.

To druga zmiana nazwy tej uczelni, założonej w 2004 roku i działającej początkowo jako Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Obecnie kształci ona na 16 kierunkach, z czego dwa najnowsze (bezpieczeństwo i certyfikacja żywności oraz mechatronika) wystartowały w bieżącym roku akademickim. W najbliższych miesiącach rozpocznie się rozbudowa dwóch budynków Akademii, które zostaną połączone estetycznym i przestrzennym „łącznikiem” obejmującym 2/3 kubatury biurowców. „Łącznik” to tak naprawdę dwupoziomowy budynek o lekkiej, estetycznej konstrukcji, który będzie pełnił rolę atrium –  miejsca spotkań, wypoczynku i rekreacji.

Na ostatnim posiedzeniu Sejmu zadecydowano również o zmianie nazw: Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego (na Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego), Akademii Pomorskiej w Słupsku (na Uniwersytet Pomorski), Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie (na Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie).

MK, źródło: ANS w Łomży

 

Dyskusja (0 komentarzy)