Aktualności
Szkoły wyższe
27 Lipca
Źródło: www.ignatianum.edu.pl
Opublikowano: 2023-07-27

Od października Uniwersytet Ignatianum

Dzięki nowym uprawnieniom do doktoryzowania i habilitowania Akademia Ignatianum w Krakowie uzyskała status uniwersytetu. Pod nową nazwą zacznie działać od 1 października.

W ostatniej ewaluacji jakości działalności naukowej Akademia Ignatianum poddała ocenie pięć dyscyplin. Najlepiej wypadły nauki o kulturze i religii (kategoria A), filozofia (A) oraz pedagogika (A). Ponadto nauki o polityce i administracji uzyskały kategorię B+, podobnie jak psychologia. To jednak nie wystarczyłoby do uzyskania statusu uniwersytetu. Przypomnijmy, że nazwa „uniwersytet” jest zastrzeżona dla uczelni akademickiej posiadającej kategorię naukową A+, A lub B+ w co najmniej sześciu dyscyplinach naukowych lub artystycznych, zawierających się w co najmniej trzech dziedzinach nauki lub sztuki.

Akademia skorzystała więc z możliwości ubiegania się o kolejne uprawnienie, nadawane jednak tym razem przez Radę Doskonałości Naukowej. To pokłosie nowelizacji rozporządzenia o dyscyplinach i dziedzinach nauki, w wyniku której powstało dziewięć nowych dyscyplin naukowych. Dotychczas nie były ewaluowane, a zatem nie mogłyby posiadać uprawnień akademickich. Jednak mogą je mieć właśnie w wyniku decyzji RDN. Akademia Ignatianum znalazła się w gronie 6 instytucji, które wnioskowały o prawa akademickie w dyscyplinie (i dziedzinie, co nie jest bez znaczenia) nauki o rodzinie. Wszystkie otrzymały nowe uprawnienia. Tym samym krakowska uczelnia wypełniła kryterium uniwersyteckości i od października zmienia szyld.

Od wielu lat Akademia Ignatianum sukcesywnie rozszerza i dostosowuje ofertę dydaktyczną, nieustannie rozwija badania naukowe, poszerzając je o nowe dziedziny i dyscypliny naukowe. Włożony przez całą społeczność wkład w rozwój Akademii pozwolił spełnić przesłanki ustawowe, uprawniające nas do zmiany nazwy „akademia” na „uniwersytet”. Wobec powyższego, z nieukrywaną satysfakcją i wielką radością informuję, że wspólnie wkraczamy w nowy rozdział kształcenia, już jako Uniwersytet Ignatianum w Krakowie – przekazał w specjalnym komunikacie dr hab. Tomasz Homa SJ, rektor Akademii Ignatianum.

Akademia Ignatianum w Krakowie jest uczelnią katolicką z prawami państwowymi prowadzoną przez Prowincję Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego. Początki krakowskiego ośrodka dydaktyczno-naukowego prowadzonego przez jezuitów sięgają końca XIX wieku. Poprzez uznanie przez władze państwowe tej jednostki w 1989 roku, Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego mógł zainaugurować kształcenie laikatu. W 1999 roku ośrodek przekształcił się w Wyższą Szkołę Filozoficzno-Pedagogiczną „Ignatianum” w Krakowie. Od 1 października 2011 roku uczelnia zaczęła posługiwać się nazwą Akademia Ignatianum w Krakowie.

AIK jest jedną z blisko dwustu uczelni jezuickich na całym świecie. Na dwóch wydziałach: Filozoficznym i Pedagogicznym studiowało w minionym roku akademickim 2877 osób. Ponadto uczelnia liczy 152 słuchaczy studiów podyplomowych oraz 72 uczestników studiów doktoranckich. AIK zatrudnia 252 nauczycieli akademickich oraz 104 pracowników administracji.

Należy m.in. do Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Katolickich (FUCE), Europejskiej Federacji Uniwersytetów Katolickich (IFCU), Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Jezuickich (IAJU), Europejskiej Sieci Jezuickiej (SCRIBANI) oraz European Consortium for Arts Therapies in Education (ECArTE). Nazwa „Ignatianum” została wprowadzona na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku i nawiązuje do założyciela zakonu jezuitów św. Ignacego z Loyoli.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)