Aktualności
Szkoły wyższe
31 Sierpnia
Źródło: UP im. KEN
Opublikowano: 2023-08-31

Od października Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – taką nazwę, zgodnie z ustawą przyjętą przez Sejm, będzie od października nosić podwawelska uczelnia. Od chwili jej powstania w 1946 roku to piąta zmiana szyldu. 

Zmiana nazwy Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wiąże się bezpośrednio z wynikami ostatniej ewaluacji jakości działalności naukowej. Uczelnia uzyskała dla trzech dyscyplin kategorię A, dla siedemnastu – kategorię B+ i dla jednej – kategorię B. Dzięki temu mogła się starać o status uniwersytetu tzw. bezprzymiotnikowego.

Na początku rozważano dwie propozycje: Uniwersytet Krakowski im. Komisji Edukacji Narodowej oraz Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Rada Uczelni pozytywnie zaopiniowała tę drugą wersję. Miesiąc później w sprawie tej wypowiedział się Senat uczelni, który z kolei w większości opowiedział się za alternatywną nazwą. Spotkało się to wówczas ze stanowczą reakcją rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wypowiedziały się też Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich. Spór opisywaliśmy w czerwcu na naszym portalu.

We wniosku o zmianę nazwy, skierowanym do Ministerstwa Edukacji i Nauki, wskazano oba wybory ustawowych ciał kolegialnych uniwersytetu. Sprawa była przedmiotem prac Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Ostatecznie Sejm 30 sierpnia przyjął ustawę wprowadzającą nową nazwę: Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Pedagogika nadal w będzie w centrum naszych badań i będzie realizowana w misji uczelni, ale pamiętając o tradycji, nie możemy zapominać, że dziś aż 21 dyscyplin jest obecnych na naszym uniwersytecie i w nich z powodzeniem prowadzimy działania badawcze – dodaje prof. Piotr Borek.

Ustawa trafi do podpisu prezydenta. Nowa nazwa będzie obowiązywała od 1 października. W sięgającej 1946 roku historii uczelni to kolejna zmiana szyldu: najpierw była to Państwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna, później Wyższa Szkoła Pedagogiczna, której z czasem dodano imię Komisji Edukacji Narodowej, następnie Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, a od 2008 roku – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)