Aktualności
Szkoły wyższe
24 Czerwca
Źródło: www.utp.edu.pl
Opublikowano: 2021-06-24

Od września już w gronie politechnik!

Z początkiem września Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stanie się Politechniką Bydgoską. Ustawę o zmianie nazwy uczelni podpisał prezydent Andrzej Duda.

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce publiczną uczelnię akademicką, jaką jest uniwersytet, tworzy się w drodze ustawy, a zatem również zmiana nazwy takiej uczelni jest dokonywana w toku pełnego procesu legislacyjnego. Wedle obowiązujących przepisów określenie „Politechnika” może być używane w nazwie uczelni, której jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w co najmniej sześciu dyscyplinach, w tym w co najmniej czterech w zakresie nauk technicznych. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy spełnia powyższy warunek. Posiada obecnie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w ośmiu dyscyplinach, z których pięć należy do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych (automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria lądowa i transport; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska oraz górnictwo i energetyka). Nic nie stało więc na przeszkodzie, by przeprowadzić zmianę nazwy. Tym bardziej, że jak wskazano w uzasadnieniu rządowego projektu jest ona zgodna z założeniami uczelni dotyczącymi kierunku jej rozwoju. „Uniwersytet planuje systematycznie rozszerzać ofertę dydaktyczną o nowe kierunki studiów umożliwiających uzyskanie kompetencji inżynierskich, kładąc jednocześnie nacisk na interdyscyplinarny charakter kształcenia. Nowa nazwa uczelni przyczyni się także do jej pozytywnego odbioru w regionie i zwiększy jej rozpoznawalność w otoczeniu społeczno-gospodarczym” – napisano.

Po tym, jak za zmianą szyldu na Politechnikę Bydgoską niemal jednogłośnie opowiedziały się Sejm i Senat, ustawa trafiła na biurko prezydenta. Andrzej Duda podpisał ją 23 czerwca. Zmiana nazwy ma nastąpić z dniem 1 września 2021 r. Proces legislacyjny zakończył się zatem pełnym sukcesem – obwieściła uczelnia w swoich mediach społecznościowych.

Przekształcenie UTP było jednym z najważniejszych punktów programu wyborczego rektora prof. Marka Adamskiego. O Politechnice Bydgoskiej mówiło się od wielu lat. Na początku lutego tego roku przeprowadzono ogólnouczelniane referendum, w którym ponad 80% głosujących opowiedziało się za zmianą nazwy. Poparcie wyraziły również Senat i Rada Uczelni. Inicjatywa spotkała się z przychylnością władz centralnych oraz lokalnych i regionalnych władz samorządowych.

Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w prace przy procesie zmiany nazwy naszej uczelni. To wspaniała wiadomość dla całej społeczności akademickiej, ale również dla Bydgoszczy i regionu. Przepełnia mnie radość, ale i świadomość, że przed nami wielkie wyzwanie i ciężka praca pod szyldem Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich – przyznaje prof. Marek Adamski, rektor UTP.

Obecnie w Polsce działają 22 uczelnie techniczne, w tym 14 politechnik. UTP jest największą i najstarszą państwową uczelnią w Bydgoszczy. Powstał w 1951 roku jako Wieczorowa Szkoła Inżynierska. W 1964 roku przemianowano ją na Wyższą Szkołę Inżynierską. Dekadę później, po połączeniu z bydgoską filią Akademii Rolniczej w Poznaniu, przyjęła nazwę Akademii Techniczno-Rolniczej. Pod obecnym szyldem funkcjonuje od 2006 roku.

Na siedmiu wydziałach: Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska; Hodowli i Biologii Zwierząt; Inżynierii Mechanicznej; Rolnictwa i Biotechnologii; Technologii i Inżynierii Chemicznej; Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki oraz Zarządzania kształci się ponad 5,9 tys. studentów. Mają do wyboru 34 kierunki studiów I stopnia i 20 kierunków studiów II stopnia. Szkoła Doktorska UTP posiada uprawnienia do nadawania stopnia w pięciu dyscyplinach: informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria mechaniczna, nauki chemiczne, rolnictwo i ogrodnictwo, zootechnika i rybactwo. Na UTP zatrudnionych jest ponad tysiąc pracowników, w tym 566 nauczycieli akademickich (58 profesorów, 127 doktorów habilitowanych, 299 doktorów i 82 magistrów).

Mariusz Karwowski

 

Dyskusja (0 komentarzy)