Aktualności
Szkoły wyższe
18 Czerwca
Źródło: UŁ
Opublikowano: 2021-06-18

„Odnowienie ślubów” Uniwersytetu Łódzkiego

Po 33 latach Uniwersytet Łódzki odnowił podpis na Magna Charta Universitatum. Uczelnia była jednym z pierwszych sygnatariuszy deklaracji.

Dokument Magna Charta Universitatum powstał w 1988 roku za sprawą Observatory, niezależnej organizacji zrzeszającej najlepsze szkoły wyższe z całego świata. Deklaracja zawierała wówczas szereg podstawowych wartości, jakimi powinny kierować się uczelnie. Wśród jej pierwszych sygnatariuszy znalazł się Uniwersytet Łódzki, który zarówno w obszarze prowadzonych badań, jak i codziennego funkcjonowania, wykazywał, że zawarte w MCU wzorce postępowania znajdują odzwierciedlenie w podejmowanych przez instytucję działaniach. Pomimo upływu czasu, wartości, jakimi kierował się pierwszy rektor UŁ, prof. Tadeusz Kotarbiński, pozostają nadal aktualne. W czwartek, 17 czerwca, podczas uroczystej ceremonii nastąpiło symboliczne odnowienie podpisu na deklaracji MCU.

Nowa wersja dokumentu, nad którą pracowano od 2018 roku, oprócz oryginalnych zapisów, została wzbogacona o dodatkowe adnotacje związane z wyzwaniami obecnych czasów, z jakimi muszą mierzyć się uczelnie. Szerzenie świadomości na temat wartości, takich jak wolność i odpowiedzialność akademicka, niezależność instytucji edukacyjnej oraz niczym nieograniczony dostęp do nauki jest współcześnie szczególnie istotne.

Rolą każdego uniwersytetu, także naszego, jest wzorcowe postępowanie, czyli takie, które warto naśladować. Postępowanie to jest natomiast możliwe dzięki jasno określonym, konkretnym wartościom, jakie leżą u podstaw podejmowanych decyzji, obieranych kierunków i sposobów mierzenia się z wyzwaniami współczesnego świata. Ponowne podpisanie Magna Charta Universitatum ma dla naszej uczelni znaczenie symboliczne, które moglibyśmy nazwać „odnowieniem ślubów” – mówi prof. Elżbieta Żądzińska, rektor Uniwersytetu Łódzkiego.

Składając nowy podpis pod deklaracją, rektor szczególny nacisk położyła na konieczność zapewniania bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju w związku z wyzwaniami dzisiejszych czasów. Za nie mniej ważne uznano także prawo do powszechnie dostępnej edukacji.

Magna Charta Universitatum – deklaracja zawierająca podstawowe wzorce postępowania, jakimi powinny kierować się uniwersytety – została utworzona z okazji 900-lecia powstania Uniwersytetu Bolońskiego. Do grona jej sygnatariuszy należą najbardziej prestiżowe uczelnie z całego świata, które w ramach członkostwa zobowiązują się do przestrzegania podstawowych wartości, wśród których warto wymienić: wolność badań, etyczność postępowania, społeczną odpowiedzialność i troskę o zrównoważony rozwój, tolerancję, prawo do nauki, działania na rzecz lokalnych społeczności, propagowanie zdrowych nawyków i dobrostanu.

Do uniwersytetów zrzeszonych w ramach MCU należą m.in. Uniwersytet Oksfordzki, Uniwersytet Bostoński, Uniwersytet w Porto, Uniwersytet SWPS czy Aalto Univeristy. Pod dokumentem podpisało się już 31 polskich uczelni.

Observatory to niezależna organizacja, której celem jest zapewnienie integralności naukowej i intelektualnej w obszarze działań prowadzonych przez uczelnie. Koordynowana przez nią inicjatywa Magna Charta Universitatum ma zagwarantować zaufanie oraz relacje pomiędzy szkołami wyższymi i ich społecznościami, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i globalnym.

źródło: UŁ

Dyskusja (0 komentarzy)