Aktualności
Szkoły wyższe
23 Lutego
Wizualizacja budynku CK STOS
Opublikowano: 2022-02-23

Ofensywa inwestycyjna Politechniki Gdańskiej

Centrum Kompetencji, Centrum Ekoinnowacji, przystań żeglarska na Wyspie Sobieszewskiej, rewitalizacja budynku Hydromechaniki – to tylko część inwestycji, jakie realizuje obecnie Politechnika Gdańska. Pozwolą one uczelni na poprawę jakości badań naukowych i możliwości dydaktycznych. Wartość wszystkich opiewa na blisko pół miliarda złotych.

Poprzez szeroko zakrojoną strategię inwestycyjną Politechnika Gdańska ma na celu stworzenie najważniejszego ośrodka naukowo-dydaktycznego w północnej części kraju, wpisującego się jednocześnie swoją działalnością w najważniejsze wyzwania dzisiejszego świata.

Patrzymy długofalowo. Chcemy z jednej strony znacząco ulepszyć warunki do prowadzenia badań naukowych i zajęć ze studentami w historycznym obszarze naszego kampusu, jak również otworzyć się na nowe przestrzenie na terenach sąsiadujących z uczelnią. Realizacja tych inwestycji sprawi, że współpraca z biznesem i przemysłem będzie jeszcze bardziej efektywna, a nasz kampus zyska nowe, zielone przestrzenie służące społeczności akademickiej i mieszkańcom Gdańska – zapewnia prof. Krzysztof Wilde, rektor PG.

Obecnie Politechnika Gdańska ma w swoim portfelu inwestycyjnym trzy duże projekty infrastrukturalne, a także kilka średniej i mniejszej wielkości. Po ich ukończeniu znacznie poprawią się możliwości badawcze i dydaktyczne uczelni.

Centrum Kompetencji STOS PG

CK STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services) to obecnie jedna z największych inwestycji na Pomorzu, a także jedna z największych w sektorze IT w Europie. Centrum, którego sercem będzie „superkomputer” o gigantycznej mocy obliczeniowej, umożliwi gromadzenie, przetwarzanie i archiwizowanie ogromnych zbiorów danych oraz wykonywanie skomplikowanych symulacji w badaniach naukowych. Będzie też nową siedzibą Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej PG.

Obiekt ma być gotowy do użytku w drugiej połowie tego roku. Koszt budowy to 156 mln zł, z czego 90,1 mln zł pochodzi z unijnej dotacji w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, uzyskanej dzięki zaangażowaniu się w projekt Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz Agencji Rozwoju Pomorza. Całkowity koszt inwestycji to ok. 230 mln zł – różnica wynika z zaplanowanego przez uczelnię uzupełnienia obiektu o specjalistyczne wyposażenie.

Na parterze budynku zaprojektowano serwerownię wraz z jej specjalną częścią, tzw. bunkrem, a także hol, portiernię, showroom oraz pomieszczenia biurowe. Na pierwszym piętrze powstaną biura z salą konferencyjną oraz zapleczem socjalnym i pomieszczenia techniczne. Na kolejnych kondygnacjach zaplanowano m. in. biura, wentylatornię oraz urządzenia chłodnicze i część techniczną obsługująca serwerownie. Obiekt będzie wyposażony w system inteligentnego sterowania oraz monitoring środowiskowy. Pojawi się też system chłodzenia technologicznego wraz z instalacją odzysku ciepła.

Centrum Ekoinnowacji PG

Centrum Ekoinnowacji (CEI) to niezwykle ważna inwestycja nie tylko dla samej uczelni, ale również dla Pomorza. Będzie bowiem głównym zapleczem badawczo-rozwojowym dla najważniejszych specjalizacji regionu, czyli: budownictwa, ekoenergetyki i technologii ochrony środowiska. To tutaj naukowcy i studenci PG będą opracowywać nowatorskie rozwiązania, które będą wychodzić naprzeciw największym wyzwaniom dzisiejszego świata w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska.

Budynek Centrum Ekoinnowacji powstaje na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej w sąsiedztwie Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa. Będzie miał cztery kondygnacje, wewnątrz znajdą się sale konferencyjno-szkoleniowe, laboratoria oraz pomieszczenia biurowe. Obiekt zaprojektowano jako przyjazny dla środowiska i z zastosowaniem zaawansowanych i innowacyjnych technologii, m.in. poprzez wykorzystanie nowoczesnych, proekologicznych systemów pozyskiwania energii odnawialnej takich jak ogniwa fotowoltaiczne i pompy ciepła. Koszt budowy to ok. 100 mln zł.

Centrum Ekoinnowacji umożliwi m.in. wdrażanie nowatorskich i innowacyjnych rozwiązań wpisujących się w ideę budowania ekomiast i przestrzeni ekologicznych. Będą one opracowywane przez kadry naukowe PG (głównie z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska), które poprowadzą projekty badawcze na potrzeby ekologicznego rozwoju infrastruktury budowlanej, przemysłowej oraz transportowej. Inwestycja stanie się również główną siedzibą Centrum EkoTech, jednego z sześciu nowo powołanych Centrów Naukowych PG. Oddanie do użytku przewidziano w drugiej połowie 2023 r.

Rewitalizacja budynku Hydromechaniki PG

W połowie marca zostanie uroczyście otwarty zrewitalizowany budynek Hydromechaniki PG. Zbudowany w 1912 r. i mierzący nieco ponad 100 m długości i blisko 20 m szerokości gmach jest jednym z najstarszych na terenie uczelnianego kampusu, a w ostatnim czasie poddano go gruntownej modernizacji. Koszt prac wyniósł ok. 16 mln zł.

Obiekt zyskał nowe funkcje. W środku znalazło się m.in. modułowe i w pełni skomputeryzowane audytorium (które może pełnić również funkcję konferencyjną), sala dydaktyczna przeznaczona do opracowywania rozwiązań z zakresu nowoczesnej edukacji, welcome office służący obsłudze gości PG z Polski i zagranicy, przestrzeń wystawiennicza, 2-poziomowa restauracja, sklep z gadżetami i produktami PG, a także pomieszczenia biurowe.

Historyczny gmach na ul. Sobieskiego

Bezpośrednie sąsiedztwo z kampusem PG, unikatowe walory architektoniczne i urbanistyczne, a przede wszystkim potrzeba dalszego, dynamicznego rozwoju uczelni – to główne powody, dla których Politechnika Gdańska odkupiła pod koniec 2021 r. od Uniwersytetu Gdańskiego dawny budynek Wydziału Chemii UG na ul. Sobieskiego 18 w Gdańsku. Transakcja opiewała na kwotę 24 mln zł.

Politechnika zaczęła już stopniowo remontować budynek wraz z przyległym terenem, a następnie zagospodaruje go na swoje potrzeby, rozwijając potencjał naukowo-badawczy uczelni i jej naukowców. PG zamierza też zrewitalizować tereny zielone na zakupionym terenie i nadać im funkcję parkową. Całkowita kwota, która zostanie zagospodarowana na rewitalizację budynku i przyległego terenu – przy pozyskaniu dodatkowych środków, w tym również unijnych – szacowana jest na ok. 40-50 mln zł.

Dawny Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa w nowej odsłonie

Zbudowany pod koniec lat 70. budynek dawnego Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa (obecnie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa) doczekał się w ostatnich miesiącach gruntownej modernizacji elewacji. W ramach prac, na które uczelnia wygospodarowała blisko 7 mln zł, dokonano m.in. termomodernizacji obiektu, montażu nowej stolarki okiennej oraz zmiany koloru elewacji, która utrzymana jest teraz w biało-szarej kolorystyce.

Władze uczelni oraz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa realizują równolegle inwestycje w aparaturę badawczą i modernizację laboratoriów na terenie wydziału, co ma przełożyć się na realizację jeszcze bardziej ambitnych projektów badawczych oraz znaczną poprawę komfortu prowadzenia zajęć.

Budowa przystani żeglarskiej PG na Wyspie Sobieszewskiej

Uczelnia prowadzi inwestycje nie tylko w obrębie swojego kampusu, ale również w innych częściach miasta. W niedalekim sąsiedztwie mostu, który łączy Wyspę Sobieszewską z Gdańskiem, PG realizuje obecnie budowę przystani żeglarskiej na Martwej Wiśle. Inwestycja powstaje na działce o powierzchni ok. 6,2 tys. m kw.

Posłuży głównie do prowadzenia terenowych badań naukowych i zajęć dydaktycznych ze studentami, ale też poszerzy ofertę żeglarską na Wyspie Sobieszewskiej, która staje się coraz chętniej odwiedzanym miejscem zarówno przez mieszkańców Gdańska, jak również turystów. Koszt prac wynosi ok. 4,5 mln zł. Przystań ma być gotowa pod koniec roku, a pierwszych gości przyjmie w kolejnym sezonie żeglarskim.

Modernizacja akademików i utworzenie przedszkola PG

Politechnika Gdańska stale pracuje nie tylko nad poprawą jakości kształcenia i badań naukowych, ale również nad zapleczem mieszkalnym służącym studentom i studentkom oraz gościom uczelni. Obecnie trwa m.in. przebudowa domu studenckiego nr 13 przy ul. Do studzienki 34 w Gdańsku, której koszt wynosi 13,5 mln zł.

W wyniku remontu nastąpi zmiana sposobu użytkowania części parteru na przedszkole, w którym miejsca będą przyznawane z pierwszeństwem dla pracowników i studentów PG. Na nowo zagospodarowana będzie też przestrzeń wokół budynku, gdzie pojawią się nowe, zielone miejsca do wypoczynku i wspólnego spędzania czasu dla mieszkańców akademików PG.

źródło: PG

Budowa CK STOS, fot. Maciej Buczeń
Wizualizacja Centrum Ekoinnowacji
Budynek Hydromechaniki, fot. Maciej Buczeń
Dawny budynek Wydziału Chemii UG, fot. Maciej Buczeń
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, fot. Maciej Buczeń
Dom studencki PG, fot. Maciej Buczeń
Dyskusja (0 komentarzy)