Aktualności
Szkoły wyższe
31 Października
Opublikowano: 2017-10-31

Ogólnopolska konferencja „Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej” w Rzeszowie

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wraz z rzeszowskim oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zorganizowały ogólnopolską konferencję naukową na temat społecznej odpowiedzialności administracji publicznej, która odbyła się 26 października.

Celem organizacji konferencji było poszukanie optymalnych rozwiązań modelowych, w jakich organy administracji rządowej i samorządowej mogą realizować założenia odpowiedzialności społecznej.

Była to druga edycja tego przedsięwzięcia. Pierwsza konferencja odbyła się w październiku 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Jej głównym organizatorem był Zakład Ubezpieczeń Społecznych przy partnerstwie merytorycznym rzeszowskich uczelni, w tym WSIiZ.

Temat konferencji jest niezwykle inspirujący badawczo, co stwarza doskonały obszar do badań, konferencji, wystąpień, ale oczywiście co ważniejsze jest to obszar o ogromnej doniosłości społecznejpodkreśliła dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. nadzw., prorektor ds. nauki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie, otwierając konferencję.

Inauguracyjną mowę wygłosiła Ewa Papiewska-Borkowska, dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie, która m.in. podkreśliła, że w  świetle zmian, jakie zachodzą w przestrzeni społecznej i gospodarczej oraz w sferze zarządzania, widoczny jest wzrost konieczności stosowania społecznej odpowiedzialności w biznesie, a także w administracji publicznej.

Gościem specjalnym konferencji była Jacqueline Kacprzak, radca ministra w Ministerstwie Rozwoju, która zaprezentowała wykład wprowadzający pt. Odpowiedzialne podejście do prowadzenia działalności – perspektywa krajowa i europejska.

Następnie odbyły się trzy sesje tematyczne. Pierwsza, moderowana przez dr hab. Agatę Jurkowską-Gomułka, prof. nadzw., dotyczyła ram normatywnych i systemowych funkcjonowania zasad społecznej odpowiedzialności administracji publicznej. W drugiej, moderowanej przez dr. Grzegorza Pieszko, poruszane były zagadnienia specyfiki społecznej odpowiedzialności administracji publicznej na szczeblu regionalnym i lokalnym. Ostatnia sesja dotyczyła społecznej odpowiedzialności administracji publicznej w wybranych działaniach administracji publicznej, a moderatorem był dr hab. Rafał Matyja, prof. nadzw.

Udział w przedsięwzięciu wzięło kilkadziesiąt osób reprezentujących administrację publiczną, samorządową oraz świat nauk z całej Polski, m.in: Poznania, Zielonej Góry, Warszawy, Katowic i oczywiście Podkarpacia.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Rozwoju, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewoda Podkarpacki i Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Dominik Łazarz

Dyskusja (0 komentarzy)