Aktualności
Szkoły wyższe
08 Marca
Opublikowano: 2018-03-08

Opolskie porozumienie

Politechnika Opolska rozpoczęła współpracę z Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr 8 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu. Umowa regulująca zasady współdziałania podpisana została przez dr hab. inż. Krystynę Macek-Kamińską, prof. PO, prorektora ds. dydaktyki i Lucynę Dzikiewicz-Niski, dyrektora liceum.

W ramach powziętych założeń obie placówki zobowiązały się do udzielania sobie wzajemnego wsparcia w zakresie działalności edukacyjnej i promocyjno-informacyjnej. Licealiści otrzymają możliwość uczestnictwa w wykładach, pracach kół naukowych, a także różnych wydarzeniach akademickich, natomiast studenci i pracownicy Politechniki Opolskiej będą mogli zarówno realizować działalność badawczą w środowisku szkolnym, jak i działać na rzecz krzewienia wiedzy dotyczącej zalet studiowania na opolskiej uczelni.

az

(źródło: po.opole.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)