Aktualności
Szkoły wyższe
26 Lutego
Opublikowano: 2018-02-26

Order „Sława Inżynierska” dla Politechniki Białostockiej

Orderem „Engineering Glory” wyróżniona została 9 lutego Politechnika Białostocka. Odznaczenie to przyznawane jest przez Prezydium Międzynarodowej Akademii Inżynierskiej w Rosji za szczególne zasługi w rozwoju wiedzy technicznej oraz tworzenie dogodnych warunków do osiągania wyników naukowych na światowym poziomie.

Założona w 1992 roku Międzynarodowa Akademia Inżynierska (International Academy of Engineering) to organizacja, która zrzesza obecnie blisko 1300 członków z 40 krajów – autorytety ze środowisk naukowych i przemysłowych. Order „Engineering Glory” został ustanowiony w 2007 roku. Politechnika Białostocka otrzymała go w uznaniu sukcesów w kształceniu kadr inżynierskich i naukowych, znaczące wyniki w opracowaniu i wdrażaniu nowych technologii, aktywny wkład w rozwój nauk technicznych oraz integrację środowiska akademickiego.

– To dla nas bardzo ważne wydarzenie, jak również ogromny zaszczyt – mówił rektor Politechniki Białostockiej prof. Lech Dzienis podczas uroczystości. – To szczególnie ważne obecnie, kiedy tak wiele w Polsce mówimy o komercjalizacji wyników badań naukowych, przechodzeniu od tego, co na uczelni, do praktycznych rozwiązań, które będziemy w stanie zastosować. Międzynarodowa Akademia Inżynierska w Rosji tę ideę rozwija już od ponad ćwierćwiecza. To, że otrzymujemy medal Akademii oznacza, że Politechnika zaczęła realizować to założenie w sposób, który jest doceniany nie tylko w Polsce, a też na świecie. Na ten sukces złożyła się praca każdego z nas – rozwiązania, które powstają w naszej uczelni, nie tylko w gronie pracowników naukowych, ale także wśród studentów. Razem przetwarzamy myśl naukową w myśl techniczną.

Order „Engineering Glory” wręczył prof. Borys Gusiew, który od samego początku stoi na czele Międzynarodowej Akademii Inżynierskiej w Rosji. Przyjazd prof. Gusiewa do Białegostoku był okazją do wręczenia tytułu „Zasłużony dla Politechniki Białostockiej”, który uczelnia przyznała mu w roku 2004 na wniosek Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Sylwetkę i dokonania profesora przybliżył dziekan WBiIŚ prof. Michał Bołtryk. Przypomniał m.in., że Borys Gusiew jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. W latach 1999-2002 był wykładowcą Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB. Dzięki tej współpracy rozwinęła się szkoła konstrukcji żelbetonowych. Na szczególne uznanie zasługuje imponujący dorobek publikacyjny prof. Gusiewa: ponad 600 artykułów naukowych, ponad 40 książek wydawanych w języku rosyjskim, angielskim, polskim, gruzińskim. Prof. Gusiew jest autorem bądź współautorem 130 patentów uzyskanych w wielu krajach.  Aktualnie pracuje nad kształtowaniem nanostruktury zaczynów cementowych – tej tematyki dotyczył wykład prof. Gusiewa wygłoszony w sali konferencyjnej Centrum Nowoczesnego Kształcenia PB. Borys Gusiew oglądał też nowoczesne laboratoria Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej.

Dorota Sawicka

Dyskusja (0 komentarzy)