Aktualności
Szkoły wyższe
26 Stycznia
Opublikowano: 2021-01-26

Ośrodek badań na rzecz zielonej przyszłości

Działania z zakresu m.in. transformacji energetycznej oraz koncepcją inteligentnego regionu będą realizowane w Centrum Projektowym Fraunhofera przy Politechnice Śląskiej. List intencyjny w sprawie jego powołania zostanie podpisany we wtorek 26 stycznia. 

Centrum będzie działać pod nazwą Zaawansowane Inteligentne Technologie dla Zielonej Przyszłości (ang. Advanced Intelligent Technologies for a Green Future). To jednocześnie zapowiedź działań, które będą w nim podejmowane. W liście intencyjnym wśród kluczowych zagadnień wyróżniono: transformację energetyczną, nowe paliwa alternatywne, technologie wodorowe, zaawansowaną technologię dla zmian strukturalnych, zarządzanie energią, energię odnawialną, sztuczną inteligencję, inteligentny region, innowacyjne przedsiębiorstwa 4.0 oraz medycynę cyfrową.

Inwestycja stanowi element wsparcia rozwoju współpracy międzyregionalnej województwa śląskiego z niemiecką Saksonią. W Centrum będą zaangażowane takie organizacje, jak: Towarzystwo Fraunhofera Wspierania Badań Stosowanych (Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.) w Monachium oraz Instytut Fraunhofera ds. obrabiarek i technologii formowania (niem. Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU) w Chemnitz.

Celem zainaugurowanej współpracy jest wzmocnienie potencjału naukowego Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz działalność na rzecz transformacji przemysłowej regionu w kierunku zielonej gospodarki.

Zakres badań nowej jednostki odpowiada poszczególnym Priorytetowym Obszarom Badawczym realizowanym przez Politechnikę Śląską. W zakresie ochrony klimatu i środowiska oraz nowoczesnej energetyki uruchomiono już Centrum Energetyki Prosumenckiej, które działa na rzecz nowych rozwiązań w gospodarce energetycznej, obejmujących m.in. samochód i transport elektryczny. W ub.r. powstało z kolei Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska.

Powołane drogą konsorcjum pomiędzy Politechniką Śląską a Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu pośredniczy w kształceniu kompetencji koniecznych dla funkcjonowania w rzeczywistości procesów transformacji cyfrowej. Tematyka związana z onkologią obliczeniową i spersonalizowaną medycyną towarzyszy działalności trzech jednostek badawczych: Centrum Biotechnologii, Centrum Inżynierii Biomedycznej oraz Śląskiemu Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu.

Trendy związane z rozwojem nowoczesnych miast wyznacza koncepcja inteligentnego regionu. Perspektywiczne rozwiązania z tego zakresu są podejmowane przez Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej (powołane do życia wspólnie z Urzędem Lotnictwa Cywilnego oraz Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym). W Akademickim Ośrodku Szkolenia Lotniczego Politechniki Śląskiej, które stanowi jego część, są natomiast kształcone kadry dla branży lotniczej.

Dominika Gnacek, źródło: PŚl

Dyskusja (0 komentarzy)