Aktualności
Szkoły wyższe
03 Kwietnia
Opublikowano: 2019-04-03

Oświadczenie przewodniczącego KRASP w sprawie rektora Politechniki Opolskiej

Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, prof. dr hab. Jan Szmidt, wydał oświadczenie w sprawie pojawiających się w mediach materiałów dyskredytujących działalność rektora Politechniki Opolskiej prof. Marka Tukiendorfa na arenie międzynarodowej.

W piśmie czytamy, że KRASP bardzo wysoko ocenia efekty tej działalności. „Przynosi ona istotne korzyści polskim uczelniom akademickim i przyczynia się do rozwoju systemu szkolnictwa wyższego w naszym kraju” – pisze prof. Szmidt. Dalej przypomina, że prof. Tukiendorf – jako rektor PO – jest od września 2012 roku członkiem KRASP, a od września 2016 r., w związku z wyborem na przewodniczącego Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej – członkiem prezydium KRASP. Jest również wiceprzewodniczącym działającej w ramach KRASP Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, w której w kadencji 2012–2016 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Międzynarodowej.

W swoim oświadczeniu przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich wyjaśnia, że jednym z elementów działań przewodniczącego stałej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej jest przedstawianie informacji o systemie szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce oraz prezentowanie stanowiska naszych uczelni akademickich na konferencjach, seminariach i innego rodzaju spotkaniach międzynarodowych. „Są to działania absorbujące czas, wymagające niekiedy znacznego wysiłku, także fizycznego” – dodaje prof. Szmidt, podkreślając, że beneficjentem tej aktywności rektora PO jest całe środowisko akademickie, w tym macierzysta uczelnia prof. Tukiendorfa, dzięki któremu rośnie jej rozpoznawalność i prestiż.

MK

Oświadczenie przewodniczącego KRASP  

 

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~moi 15.04.2019 13:30

    Skoro rektor POp. jeżdżąc po świecie reprezentuje środowisko polskich uczelni, to KRASP powinien finansować te podróże a nie POp. KRASP ma na to środki, tylko czy czy byłaby tak hojna?