Aktualności
Szkoły wyższe
06 Października
Źródło: Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
Opublikowano: 2023-10-06

Otwarcie budynków kampusu Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu (wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa) oficjalnie otworzył zrewitalizowane kamienice przy ul. Ratajczaka. Wraz z innymi budynkami, w których zajęcia odbywają się od wielu lat, stanowią od teraz spójny kampus w samym centrum miasta.

Poznańska uczelnia ma powody do świętowania. W czwartek, 5 października, odbyła się trzydziesta w jej historii inauguracja (a pierwsza pod szyldem uniwersytetu) i tego dnia przecięto wstęgę przed kamienicami, które od teraz zyskają nowe przeznaczenie. Oprócz sal zajęciowych dla studentów znajdzie się tutaj także siedziba Centrum Kształcenia Przedsiębiorczości Społecznej.

Nowe możliwości

Ekipa budowlana stanęła przed niełatwym zadaniem. Powierzchnia elewacji budynków, którą poddano renowacji, wynosi 956 mkw. Na uzbrojenie konstrukcji szybów windowych w budynkach zużyto ponad 6 ton prętów żebrowanych, a do zbudowania konstrukcji łączników szklanych ponad 25 ton. Powierzchnia szkła łączników to w sumie 602 mkw. Powierzchnia pomalowanych ścian w obydwu budynkach to 2 885 mkw.

Inwestycja objęła także połączenie budynków trzema szklanymi łącznikami. Razem z zabytkowymi budynkami przy ulicy Powstańców Wielkopolskich oraz Ratajczaka, utworzą kompleks obiektów uczelni. Już wkrótce wyposażone zostaną tu sale dydaktyczne, strefa studenta oraz strefy i pomieszczenia do pracy co-workingowej i warsztatowej. Zrewitalizowano także przestrzeń między budynkami.

Oprócz funkcji edukacyjnej i naukowej, inwestycja ma za zadanie stymulować przedsiębiorczość społeczną – budynki staną się siedzibą dla Centrum Kształcenia Przedsiębiorczości Społecznej. Aktywność Centrum skupi się na świadczeniu usług na rzecz sektora ekonomii społecznej. Wśród inicjatyw pojawią się między innymi: wsparcie badań diagnozujących potrzeby lokalnych podmiotów gospodarczych oraz tworzenie strategii rozwoju tych podmiotów, pozyskiwanie pomocy finansowej na tworzenie miejsc pracy, a także wsparcie szkoleniowe, doradcze i promocyjne podmiotów gospodarczych. Za funkcjonowanie Centrum odpowiadać będzie uczelnia we współpracy z partnerem projektu, czyli Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.

Historia kamienic przy Ratajczaka

Kompleks zabudowań pruskich powstał w latach 1860–1876, w rejonie ulic Ratajczaka, Powstańców Wielkopolskich i Kościuszki. Zespół koszarowy zbudowała Armia Pruska jako zaplecze dla fortów, które powstały kilkadziesiąt lat wcześniej i tworzyły twierdzę poznańską składającą się z 10 fortów z redutami oraz 12 bram prowadzących do miasta. Rozbudowany system fortyfikacji wymagał odpowiedniego zaplecza magazynowego i mieszkalnego dla żołnierzy. Przez cały okres do roku 1945 kamienice pełniły wyłącznie funkcje wojskowe, służąc jako miejsce zamieszkania dla kadry dowódczej.

Jubileuszowa inauguracja 

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu powstała w 1994 roku. Kilka miesięcy temu, dzięki dobrym wynikom ewaluacji, uzyskała status uniwersytetu. Oferta uczelni obejmuje 38 kierunków studiów i 180 programów nauczania. Jej mury opuściło już ponad 76 tys. absolwentów.

Katarzyna Błochowiak

Dyskusja (0 komentarzy)