Aktualności
Szkoły wyższe
17 Października
Opublikowano: 2018-10-17

Otwarcie Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego na WIP PW

10 października 2018 r. w Gmachu Starym Technologicznym Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej odbyło się uroczyste otwarcie Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego. W uroczystości udział wzięła minister przedsiębiorczość i technologii Jadwiga Emilewicz.

Laboratorium utworzono na potrzeby badań niszczących i nieniszczących materiałów konstrukcyjnych, stosowanych w zaawansowanych konstrukcjach przemysłowych i użytkowych. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele przemysłu konstrukcji stalowych, petrochemicznego, urządzeń ciśnieniowych, urządzeń dźwigowych oraz innych jednostek dozorowych, jak Transportowy Dozór Techniczny i Wojskowy Dozór Techniczny. Uroczystość otworzył prezes Urzędu Dozoru Technicznego Andrzej Ziółkowski, który podkreślił potrzebę zacieśnienia relacji UDT z Politechniką Warszawską.

Następnie głos zabrała minister przedsiębiorczość i technologii Jadwiga Emilewicz, która zwróciła uwagę na dynamiczny rozwój UDT, dostosowanie oferty do potrzeb rynku konstrukcji dozorowych oraz rolę Wydziału Inżynierii Produkcji PW w rozwoju idei Przemysłu 4.0 w polskiej, coraz bardziej innowacyjnej gospodarce.

Prof. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej, wyraził aprobatę dla inicjatyw wzmacniających pozycję PW poprzez bliską współpracę z instytucją kluczową dla polskiej gospodarki w obszarze bezpieczeństwa technicznego. Współpraca poszerza możliwości rozwoju badań naukowych i dydaktyki, realizowanych w Instytucie Techniki Wytwarzania Wydziału Inżynierii Produkcji.

Wysokie kompetencje laboratorium potwierdzone zostały pozytywnym wynikiem oceny Polskiego Centrum Akredytacji jako niezależnej strony trzeciej. Po części oficjalnej zgromadzeni goście zwiedzali Laboratorium, obserwowali pracę urządzeń będących na jego wyposażeniu oraz zapoznali się z najnowszymi metodami badawczymi stosowanymi w działaniach inspekcyjnych pracowników UDT.

Źródło: PW

Dyskusja (0 komentarzy)