Aktualności
Szkoły wyższe
23 Września
Opublikowano: 2019-09-23

Otwarcie Centrum Współpracy i Dialogu

We wtorek, 24 września, na Uniwersytecie Warszawskim zainagurowana zostanie działalność nowej uczelnianej jednostki – Centrum Współpracy i Dialogu. Będzie to platforma współpracy i komunikacji uniwersytetu z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Centrum Współpracy i Dialogu jest nową jednostką UW powołaną w celu promowania dokonań i sukcesów naukowych kadry akademickiej oraz udostępniania wiedzy i uniwersyteckich zasobów badawczych szerokiemu gronu odbiorców, partnerom oraz instytucjom zewnętrznym. Będzie miało swoją siedzibę w budynkach Ogrodu Botanicznego UW przy Al. Ujazdowskich 4. Gmach, w którym zlokalizowane będą biura CWiD, został przebudowany w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016–2025”. Głównym celem programu wieloletniego jest ożywienie potencjału nauk humanistycznych i społecznych oraz włączenie ich do innowacyjnych, eksperymentalnych programów, a także wzmocnienie międzynarodowej pozycji uczelni, a także zwiększenie jej roli w animowaniu przemian społecznych i gospodarczych. Obejmuje on budowę nowych gmachów oraz rozbudowę i przebudowę istniejących budynków. W sumie przez 10 lat Uniwersytet zrealizuje 18 inwestycji. Budżet programu to blisko 1 mld złotych.

Otwarciu Centrum będzie towarzyszyć debata ekspercka poświęcona roli uczelni w kształtowaniu jakości życia publicznego. Wezmą w niej udział: prof. Marcin Pałys, rektor Uniwersytetu Warszawskiego; prof. Anna Giza-Poleszczuk, inicjatorka powołania Centrum Współpracy i Dialogu; dr Anna Budzanowska, dyrektor generalny, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Marcin Wojdat, sekretarz m. st. Warszawy; Jacek Sztolcman, Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego; Andrzej Bobiński, Polityka Insight (moderator dyskusji).

W Centrum odbywać się będą wydarzenia łączące świat nauki i biznesu. Pierwsze z nich, spotkanie w ramach Klubu Innowacji Plus, dotyczące nowatorskich projektów w medycynie odbędzie się 26 września. Kolejne planowane są w październiku i listopadzie.

źródło: UW

Dyskusja (0 komentarzy)