Aktualności
Szkoły wyższe
27 Lutego
Opublikowano: 2018-02-27

Otwarcie Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii

Powstanie Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie było możliwe dzięki współfinansowaniu projektu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W skład wyposażenia laboratorium wchodzą dwa moduły mikrokogeneracyjne. W pierwszym z nich wykorzystywana jest technologia ogniwa paliwowego, dzięki któremu możliwe jest bezpośrednie wytwarzanie energii elektrycznej w procesie reakcji chemicznej paliwa (wodoru) pochodzącego z reformingu gazu ziemnego z powietrzem atmosferycznym. Podstawowym elementem drugiego układu jest silnik Stirlinga o spalaniu zewnętrznym, w którym następuje przetworzenie ciepła powstającego ze spalania gazu ziemnego na energię elektryczną. Oba moduły charakteryzują się wysoką sprawnością oraz niską emisją gazów spalinowych do atmosfery.

Dzięki sponsorom: spółce PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w Bełchatowie oraz Zachodniopomorskiej Izbie Rolniczej, laboratorium wyposażono również w piec z innowacyjnym systemem spalania biomasy, który umożliwi prowadzenie zajęć dydaktycznych i prac badawczych z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz ocenę oddziaływania procesu spalania na środowisko. Wsparcie finansowe pozwoliło także na zaprojektowanie i zbudowanie instalacji badawczo-dydaktycznej do wytwarzania biopaliw zaawansowanych trzeciej generacji. Stanowisko umożliwia produkcję biomasy mikroglonów, której składniki, głównie oleje gromadzone w odnawialnej, zastępowaniem konwencjonalnych nośników energii i działaniami związanymi z ochroną środowiska.

Laboratorium umożliwi prowadzenie zajęć dydaktycznych na wysokim poziomie na podstawie międzynarodowych standardów jakości kształcenia, a także zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu wykorzystania urządzeń i instalacji, przede wszystkim studentom kierunku odnawialne źródła energii. Oferta edukacyjna ma charakter otwarty i będzie obejmowała szeroki zasięg terytorialny, ze szczególnym uwzględnieniem szkół objętych patronatem ZUT. W ramach Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii prowadzone będą kursy, szkolenia i warsztaty dla młodzieży szkolnej i nauczycieli, a także członków klastrów energetycznych, instalatorów i monterów urządzeń OZE.

Uroczystość otwarcia odbędzie się 2 marca o godzinie 11.00 w Katedrze Inżynierii Systemów Agrotechnicznych na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ul. Papieża Pawła VI 1.

Stanisław Heropolitański

Dyskusja (0 komentarzy)