Aktualności
Szkoły wyższe
12 Maja
Źródło: www.uj.edu.pl
Opublikowano: 2022-05-12

Otwarto Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej UJ CM

Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej otwarto w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mieszczą się w nim m.in. pomieszczenia symulacji, pracownie do nauki umiejętności technicznych i chirurgicznych, a także sale do egzaminów klinicznych.

Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej UJ CM mieści się przy ul. Medycznej 7 w Krakowie-Prokocimiu. Rozbudowa i przebudowa tego budynku, a także wyposażenie, kosztowały 51 mln zł – to głównie środki z Unii Europejskiej i z Ministerstwa Zdrowia, część uczelnia dołożyła z własnego budżetu.

W Centrum znajdują się pomieszczenia symulacji wysokiej wierności: 2 sale intensywnej terapii, 2 sale szpitalnego oddziału ratunkowego, blok operacyjny, salę porodową i salę środowiskową z symulatorem karetki. Oprócz tego są także pokoje symulacji niskiej wierności, w skład których wchodzą 2 sale symulacji z zakresu BLS, 6 sal symulacji z zakresu ALS, sala laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych, pracownia nauki umiejętności technicznych, sala do nauki umiejętności chirurgicznych oraz 20 sal egzaminów OSCE (Objective Structured Clinical Examination).

Sale wysokiej wierności zostały wyposażone m.in. w defibrylatory, respiratory, kardiomonitory oraz zaawansowane symulatory pacjentów w różnym wieku. Symulatory te dają możliwość wykonywania badań w czasie rzeczywistym, prezentując różne funkcje fizjologiczne, reakcje na bodźce, zmiany osłuchowe, a przez to również możliwość wywołania różnego rodzaju objawów chorobowych według ułożonego scenariusza symulacyjnego. W sali porodowej wyposażonej w zaawansowany symulator porodowy studenci mają możliwość doskonalenia umiejętności praktycznych techniki odbioru porodu. Sale pośredniej i niskiej wierności wyposażone są w fantomy oraz trenażery mające na celu doskonalenie umiejętności technicznych.

Wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój umożliwia wdrożenie szerokiego zakresu symulacji medycznej w formie dostosowanej do potrzeb dydaktycznych w całym toku kształcenia. Dzięki zajęciom z wykorzystaniem fantomów i trenażerów studenci mogą kształtować umiejętności praktyczne, a także uczyć się wnioskowania klinicznego i podejmowania decyzji w ramach programu wirtualnych pacjentów. Studenci wyższych lat ćwiczą z wykorzystaniem symulatorów wysokiej wierności – zaawansowanych fantomów w pracowniach wyglądających i wyposażonych jak prawdziwe sale szpitalne, w których możliwa jest kontrola wielu parametrów życiowych symulatora oraz wykonywanie różnych procedur medycznych. W takich bezpiecznych i kontrolowanych warunkach mogą uczyć się samodzielnego podejmowania decyzji, współdziałania i komunikacji w zespole oraz wdrażania prawidłowego postępowania w środowisku imitującym prawdziwe warunki ich przyszłej pracy.

Projekty to nie tylko działania infrastrukturalne. Trwają szkolenia kadr, opracowanie materiałów dydaktycznych w tym przypadków wirtualnych pacjentów, przypadków pacjenta standaryzowanego, stacji OSCE oraz scenariuszy symulacyjnych. We wrześniu planowana jest druga edycja Letniej Szkoły Symulacji.

CIEM UJ CM działa również w trzech innych lokalizacjach: ul. św. Łazarza 16, ul. Michałowskiego 12, ul. Zamoyskiego 58. Te budynki nie zostały objęte inwestycją, ale zostały doposażone w sprzęt medyczny w ramach projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji”, współfinansowanego z funduszy unijnych.

Łukasz Wspaniały, źródło: UJ

Dyskusja (0 komentarzy)