Aktualności
Szkoły wyższe
27 Marca
Źródło: www.wum.edu.pl
Opublikowano: 2023-03-27

Otwarto Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej WUM

Naukowcy z Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego tworzą wzorcowy na skalę międzynarodową ośrodek terapii komórkowej na potrzeby medycyny regeneracyjnej. Otwarcie odbyło się 23 marca.

W 2018 roku rozpoczęto realizację projektu „Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii – CePT II”. Jego celem jest zintensyfikowanie prac badawczych oraz wdrożeniowych w ścisłej współpracy z partnerami biznesowymi. W ramach przedsięwzięcia w ubiegłym tygodniu otwarto Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej, które wyposażono w najnowocześniejszą na świecie infrastrukturę badawczą. Dzięki niej naukowcy będą mogli pracować nad najbardziej zaawansowanymi technologicznie terapiami komórkowymi, w tym terapiami celowanymi, które w przyszłości będą wdrażane w szpitalach klinicznych WUM.

Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej WUM ma charakter unikatowy. Mniej niż 10 placówek w Europie ma sprzęt laboratoryjny tej klasy. To bardzo udana inwestycja w przyszłość medycyny i technologii w Polsce – przekonuje prof. Piotr Pruszczyk, prorektor ds. nauki i transferu technologii WUM.

Do laboratorium trafiły m.in.: unikalny na świecie cytometer przepływowy pozwalający na izolację komórek i nanocząsteczek z każdego materiału biologicznego; system spektrometrii mas z rewolucyjną rozdzielczością, umożliwiający pomiar stężenia każdej cząsteczki, od białka, pochodnej lekowej, fragmentu komórki itp.; personalny sekwenator o dużej przepustowości pozwalający na sekwencjonowanie nawet do 120Gb, zapewniając jednocześnie szybkość, prostotę obsługi oraz dostępność kosztową.

Udało się stworzyć miejsce, które umożliwia nam pracę od A do Z w nauce. To taki wymarzony model. Naszym nadrzędnym celem jest tworzenie nowych rozwiązań, opracowywanie nowych innowacyjnych protokołów w medycynie regeneracyjnej – dziedzinie nauki, która ma służyć naprawie narządów i tkanek i poprawiać jakość życia pacjenta – tłumaczy prof. Magdalena Kucia, kierownik Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej WUM.

CePT II to projekt realizowany przez konsorcjum naukowe w składzie: Warszawski Uniwersytet Medyczny (lider), Uniwersytet Warszawski i Instytut Wysokich Ciśnień PAN. Badania prowadzone w ramach projektu obejmują trzy zakresy tematyczne: medycynę regeneracyjną, nano medycynę oraz weryfikację innowacyjnych technologii poprzez wykorzystanie technik spektrometrii masowej, izotopowych oraz prototypowania 3D. W ramach projektu CePT II konsorcjum zakupiło specjalistyczną aparaturę i wyposażenie do celów badawczo-rozwojowych. Ich wartość to około 45 mln zł.

źródło: WUM

Dyskusja (0 komentarzy)