Aktualności
Szkoły wyższe
17 Maja
Źródło: Politechnika Warszawska
Opublikowano: 2022-05-17

Otwarto Laboratorium Ośrodka Badań Lotniczych i Kosmicznych PW

Politechnika Warszawska otworzyła laboratorium Ośrodka Badań Lotniczych i Kosmicznych na lotnisku w Przasnyszu. To unikalne w skali kraju i Europy miejsce, gdzie prowadzone są badania nad bezzałogowymi statkami powietrznymi oraz technologiami radarowymi.

Otwarcie ośrodka odbyło się 14 maja. Nowe laboratorium to pracownie i warsztaty pozwalające na wytwarzanie, testowanie i serwisowanie dronów. Powstało również centrum obliczeniowe i system monitorowania przestrzeni powietrznej w oparciu o radary pasywne. Dzięki temu Przasnysz jest pierwszym na świecie miastem, którego przestrzeń powietrzna jest monitorowania za pomocą tej technologii.

Otwarcie ośrodka jest olbrzymim sukcesem, wpisującym się w realizację aktualnej strategii Politechniki Warszawskiej. Dzięki współpracy z władzami samorządowymi, administracją rządową oraz wykorzystaniu środków Unii Europejskiej, mamy możliwość prowadzenia unikalnych i bardzo potrzebnych badań. Drony to dziś stały element naszej rzeczywistości, a ich rola, także ze względu na sytuację międzynarodową, będzie wzrastać – mówił w trakcie uroczystości otwarcia prof. Krzysztof Zaremba, rektor PW.

Ośrodek Badań Lotniczych i Kosmicznych jest administrowany przez Wydział Mechaniczny Energetyczny i Lotnictwa, ale udział w nim ma również Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Wydział Geodezji i Kartografii.

Jestem przekonany, że również inne jednostki naszej uczelni znajdą tu dobre miejsce dla realizacji swoich prac badawczych. Planowane są dalsze inwestycje w infrastrukturę w ramach projektu „Mazowiecka platforma technologii materiałowych i sensorycznych oraz zastosowań w konwersji i magazynowaniu energii, elektromobilności, lotnictwie oraz systemach autonomicznych”. Mamy również plany związane z rozwojem szkolenia lotniczego oraz instalacji do badań kosmicznych – zapowiedział prof. Janusz Frączek, dziekan WMEiL.

W działaniach ośrodka szczególny nacisk położony zostanie na uruchomienie krajowego centrum kompetencji w obszarze wykorzystania dronów na potrzeby rolnictwa i leśnictwa.

Pozwoli to na rozwój technologii bezzałogowych statków powietrznych w kraju i budowę systemów w pełni autonomicznych, mogących samodzielnie realizować zadania. Liczymy tu na współpracę i wsparcie ze strony Ministerstwa Infrastruktury, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz całego środowiska „droniarzy” w Polsce. Ośrodek jest otwarty na współpracę ze wszystkimi instytucjami badawczymi oraz firmami z Polski i UE – zachęcał prof. Robert Głębocki, kierownik projektu OBLOT.

Budowa laboratorium jest jednym z elementów projektu „Terenowy Poligon Badawczo-Wdrożeniowy w powiecie przasnyskim”, realizowanego przez Politechnikę Warszawską na terenie lotniska w Przasnyszu. Celem projektu współfinansowanego ze źródeł Unii Europejskiej jest wzmocnienie aktywności badawczo-rozwojowej uczelni oraz wzrost komercjalizacji wyników badań. Koszt inwestycji to 33 mln zł, w tym 24 mln zł przeznaczono na zakup aparatury badawczej. Łącznie utworzonych zostało 9 laboratoriów i warsztatów, głównie skupionych na platformach bezzałogowych i lekkim lotnictwie.

Krzysztof Szymański, źródło: PW

Dyskusja (0 komentarzy)