Aktualności
Opublikowano: 2017-06-02

Owocna i długoletnia współpraca

23 maja br. siedziba Politechniki Poznańskiej stała się miejscem podpisania listu intencyjnego o współpracy między uczelnią, reprezentowaną przez rektora prof. dr. hab. inż. Tomasza Łodygowskiego, a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w imieniu którego wystąpił dr Marcin Wojewódka, członek Zarządu ZUS.

Podpisane porozumienie objęło m.in.: organizowanie oraz realizację praktyk, a także staży dla studentów i absolwentów Politechniki w ZUS, współuczestnictwo w zaplanowanych przez obie strony konferencjach, tworzenie miejsc pracy dla studentów i absolwentów uczelni, ustalanie tematyki prac dyplomowych mogących być realizowanymi w ramach współpracy z ZUS, prowadzenie pracy badawczej studentów i doktorantów w obszarze leżących w kręgu zainteresowań obu stron, promowanie projektu „Ubezpieczenie społeczne – edukacja z ZUS” w mediach akademickich, a także doradztwo i konsultacje specjalistów z obydwu podmiotów umowy, organizowanie warsztatów, sympozjów czy wystaw oraz bilateralną wymianę wizyt pracowników.

Podpisanie listu intencyjnego otwiera kolejny etap trwającej od wielu lat współpracy, która zaowocowała w przeszłości chociażby udziałem pracowników ZUS w międzynarodowych konferencjach naukowych organizowanych na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej poświęconych systemom zabezpieczenia społecznego czy prowadzeniem przez pracowników ZUS szkoleń przeznaczonych dla pracowników uczelni o tematyce dotyczącej rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne.

az

(źródło: put.poznan.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)