Aktualności
Szkoły wyższe
20 Września
Opublikowano: 2018-09-20

Patent dla UM w Białymstoku

Uniwersytet medyczny w Białymstoku otrzymał patent Urzędu Patentowego RP na zestaw farmaceutyczny zawierający erytropoetynę oraz inhibitor kinazy Brutona, który może być zastosowany jako lek do terapii raka jelita grubego oraz innych nowotworów. Pełny tytuł tego wynalazku to „Erytropoetyna oraz inhibitor kinazy Brutona w postaci 2-cyjano-N-(2,5-dibromofenylo)-3-hydroksy-2-butenamidu do zastosowania jako lek oraz ich zastosowanie do wytwarzania leku do terapii nowotworu”.

Opatentowany zestaw farmaceutyczny wykazał dużą skuteczność w badaniach in vitro, w których skojarzone podawanie obu substancji zmniejszało szybkość wzrostu komórek nowotworowych i prowadziło do całkowitej regresji komórek nowotworowych jelita grubego. Wykazano, że erytropoetyna beta znacząco wzmacnia działanie przeciwnowotworowe inhibitora kinazy Brutona. Ponadto podczas badań in vivo potwierdzono właściwości hamujące rozwój niedokrwistości. Wyniki przeprowadzonych badań pokazały, że wynalazek ma wysoką skuteczność wobec komórek raka jelita grubego i po przejściu testów klinicznych może stanowić nową metodę terapeutyczną.

Opatentowany wynalazek jest efektem pracy zespołu badawczego w składzie: prof. Dariusz Pawlak – kierownik Zakładu Farmakodynamiki, prof. Krystyna Pawlak – kierownik Zakładu Farmakoterapii Monitorowanej, dr Anna Tankiewicz-Kwedlo, dr Justyna Hermanowicz, mgr Tomasz Kamiński, mgr Dariusz Rożkiewicz.

JK

(źródło: UM Białystok)

Dyskusja (0 komentarzy)