Aktualności
Szkoły wyższe
15 Maja
Wyprawa badawcza na Półwysep Kola. Fot. M. Huber
Opublikowano: 2019-05-15

Patent dla UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie uzyskał patent na wynalazek „Moździerz laboratoryjny”. Wynalazek ten wraz z niezbędną dokumentacją został opracowany przez dr. inż. Miłosza Hubera z Zakładu Geologii i Gleboznawstwa UMCS.

Opracowany wynalazek służy do kruszenia próbek skał zwięzłych w warunkach laboratoryjnych z jednoczesnym sortowaniem frakcji poddawanych dalszej obróbce i badaniom. Rozdrabnia on próbki o zróżnicowanej wielkości i twardości. Obecnie stosowane moździerze nie pozwalają na sortowanie materiału w czasie jego kruszenia. Celem było więc skonstruowanie moździerza umożliwiającego sortowanie materiału w trakcie procesu jego kruszenia, co skutkuje zachowaniem pełnego składu sedymentacyjnego oraz fizykochemicznego próbki.

W tym roku przypada jubileusz 20-lecia badania Arktyki przeze dr. inż. Hubera. Jego pierwsza wyprawa naukowo-badawcza miała miejsce w 1999 r. Od tego momentu odbyło się aż 27 wypraw, które zaowocowały wieloma wspólnymi badaniami.

Katarzyna Skałecka

Dyskusja (0 komentarzy)