Aktualności
Szkoły wyższe
16 Marca
Opublikowano: 2017-03-16

PB wspólnie z Inspekcją Handlową

Politechnika Białostocka oraz podlaska Inspekcja Handlowa podpisały porozumienie o współpracy.

– Chodzi o dobro konsumenta, którym jest każdy z nas – podkreślała Helena Łazowska, podlaski wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej w Białymstoku. Dr hab. inż. Roman Kaczyński, prof. PB, prorektor ds. rozwoju mówił przed podpisaniem porozumienia: – Codziennie tysiące osób dokonują zakupów i … czasem pojawiają się kłopoty z reklamacjami, ze sprzedawcami, z firmami, które produkują elementy urządzeń czy maszyn. Z tych problemów pomaga klientom wychodzić obronną ręką kontakt z Inspekcją Handlową. Ta z kolei, na mocy dzisiejszego porozumienia, będzie mogła korzystać ze wsparcia Politechniki Białostockiej jako zaplecza kompetentnych rzeczoznawców.

– Na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej publikujemy listę rzeczoznawców z rożnych branż. W tym wykazie są również pracownicy Politechniki Białostockiej. Z tej listy mogą korzystać konsumenci oraz przedsiębiorcy, wszyscy, którzy potrzebują wsparcia merytorycznego przy rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Dzisiejsze porozumienie, w szerszym niż do tej pory zakresie, określa zasady współdziałania uczelni  z Inspektoratem. Będziemy mogli korzystać zarówno z fachowej wiedzy pracowników Uczelni, jak również z jej bazy laboratoryjnej i aparatury. Zależy nam na tym, żeby przy ocenie produktów korzystać z wiedzy doświadczonych osób – dodała inspektor Helena Łazowska.

Porozumienie, oprócz wsparcia merytorycznego pracowników PB (wpisanych na listę rzeczoznawców Inspekcji Handlowej), obejmuje możliwość korzystania z laboratoriów Uczelni oraz konsultacje i szkolenia. Pracownicy PB będą mogli uczestniczyć, w charakterze biegłych rzeczoznawców, w kontrolach realizowanych przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku.

Dorota Sawicka

 

Dyskusja (0 komentarzy)